Zmiany techniczne 2018.11


#1

Aktualizacje na październik 2018

Aktualizacje na listopad 2018

w2.lvlup.pro

  • aktualizacja paczek systemowych, w tym PHP, Ruby, Python, MariaDB
  • aktualizacja DA custombuild:
Apache 2.4.35 to 2.4.37 update is available
Nghttp2 1.33.0 to 1.34.0 update is available
libxml2 2.9.7 to 2.9.8 update is available
RoundCube webmail 1.3.7 to 1.3.8 update is available
  • dodanie spolszczenia do skinu evolution

Nowy wygląd DirectAdmina (skórka)
podziel ten temat #2

31 posts were merged into an existing topic: Zmiany techniczne 2018


zamknięcie #3

odlistowanie #4