Zmiany techniczne 2018.08


#1

Aktualizacje na lipiec 2018

Aktualizacje na sierpień 2018

n39.lvlup.pro

  • Wycofanie węzła KVM (GAME-2) w ramach planu na 2018 rok

podziel ten temat #2

16 posts were merged into an existing topic: Zmiany techniczne 2018


zamknięcie #3

odlistowanie #4