Zmiana nazwy usługi po jej wygaśnięciu

Tagi: #<Tag:0x00007f1e556cea60> #<Tag:0x00007f1e556ce858>

Hello :wave:

Nie da się zmienić nazwy usługi, gdy jej czas wygaśnie i ma zapis “Aktywna: NIE”.
To ten czas, kiedy mam jeszcze te 3 dni na opłacenie maszyny.
Może to bug, może feature, ale lepiej zgłosić.

W sumie to jest bug i feature jednocześnie.
Bug bo da się wcisnąć tą ikonę zmiany nazwy, feature bo nie chcemy aby edycja VPS podczas gdy jest nieaktywny była możliwa.

Schowamy lub wygasimy ikonę ołówka gdy VPS jest nieaktywny i będzie ok :+1:

2 polubienia

Ikonka ołówka teraz chowa się gdy VPS jest nieaktywny: