Zmiana linku w przeglądarce bez przeładowania

Tagi: #<Tag:0x00007f3a977b9318> #<Tag:0x00007f3a977b9200> #<Tag:0x00007f3a977b9098>

Tak z ciekawości - jak zmienić adres w pasku przeglądarki z poziomu js/jquery? :slight_smile:

 window.history.pushState