Zmiana formatowania tabeli usług


#1

W tabeli usług wyraźnie widać, że dwie ostatnie informacje są wyrównane do prawej, podczas gdy reszta do lewej. Mimo to myślę, że lepiej by to wyglądało, gdyby opisy kolumn był wyrównanej do lewej, tak żeby zaczynały się na tej samej linii co informacje w tych kolumnach zawarte, jak we wcześniejszych kolumnach


#2

To samo dotyczy tabeli ticketów:


Dodam też że tabelka “Stan” powinna być przeniesiona na lewą, a nie na prawą stronę ze względu na inne położenie kropki (zielona/czerwona) co wygląda trochę słabo: