Zbugowany suwak podczas zamawania serwera VPS

Po wybraniu oferty UpRyze 32GB lub UpRyze Turbo 30GB oraz wyższych, zmianie oferty na Game FR a następnie powróceniu do wybranej wcześniej oferty, wybrany jest zawsze trzeci pakiet od lewej strony zamiast tego który był wcześniej. Prawdopodobnie powodem takiej sytuacji jest to, że numer aktualnie wybranj pozycji jest wspólny dla każdej oferty, fajnie gdyby zostało to naprawione, bo utrudnia porównywanie ofert :wink:

1 polubienie