Zatrzymanie się na Logging in

Gdy próbuje dołączyć do mojego serwera ciągle wyświetla się logging in

Prawdopodobnie wpisujesz niepoprawne IP serwera.
Sprawdź dokładnie w panelu serwera, jakie jest IP.
Jeśli to nie zadziała, spróbuj połączyć się za pomocą “IP numerkowego”

1 polubienie

To jak znaleźć ten numerowy IP?

@Timo - jeżeli taki komunikat mu się pojawia, to znaczy, że połączenie między graczem a serwerem zostało nawiązane, tylko coś go spowalnia. Kolego jaką masz obecnie szybkość internetu i podaj wszystkie pluginy jakie masz na serwerze.

1 polubienie

mam paczkę którą zaoferował mi lvlup.pro cauldron 1.7.2

Posiadasz wszystkie mody (rozumiem, że to silnik z modami) [jeżeli je instalowałeś]; serwer jest ustawiony na konta non-premium (jeżeli nie masz konta premium) ?

Podaj logi z konsoli.

Nie wiem czy to to ale proszę

[21:07:45] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLServerTweaker
[21:07:45] [main/INFO]: Using primary tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLServerTweaker
[21:07:45] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLServerTweaker
[21:07:45] [main/INFO]: Forge Mod Loader version 7.2.211.1126 for Minecraft 1.7.2 loading
[21:07:46] [main/INFO]: Java is Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, version 1.7.0_55, running on Linux:amd64:2.6.32-48-pve, installed at /usr/local/oracle/java_1_7_0_55
[21:07:46] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper
[21:07:49] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper
[21:07:49] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker
[21:07:51] [main/INFO]: Launching wrapped minecraft {net.minecraft.server.MinecraftServer}
[21:07:57] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.7.2
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Attempting early MinecraftForge initialization
[21:07:58] [Server thread/INFO]: MinecraftForge v10.12.2.1126 Initialized
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Replaced 182 ore recipies
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Completed early MinecraftForge initialization
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Config directory created successfully
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Searching /home/WilqWDZ/37710/mods for mods
[21:08:00] [Server thread/INFO]: Forge Mod Loader has identified 3 mods to load
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Processing ObjectHolder annotations
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Found 341 ObjectHolder annotations
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Configured a dormant chunk cache size of 0
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Applying holder lookups
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Holder lookups applied
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Loading properties
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[21:08:01] [Server thread/INFO]: This server is running Cauldron version git-Cauldron-1.7.2-1.1126.04.29 (MC: 1.7.2) (Implementing API version 1.7.2-R0.4-SNAPSHOT)
[21:08:02] [Server thread/WARN]: Failed to load operators list: java.io.FileNotFoundException: ./ops.txt (No such file or directory)
[21:08:02] [Server thread/WARN]: Failed to load white-list: java.io.FileNotFoundException: ./white-list.txt (No such file or directory)
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 0.0.0.0:9493
[21:08:02] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[21:08:02] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[21:08:02] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[21:08:02] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Forge Mod Loader has successfully loaded 3 mods
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command debug with permission node vanilla.command.debug
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command spreadplayers with permission node vanilla.command.spreadplayers
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command playsound with permission node vanilla.command.playsound
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command scoreboard with permission node vanilla.command.scoreboard
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command achievement with permission node vanilla.command.achievement
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command summon with permission node vanilla.command.summon
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command setblock with permission node vanilla.command.setblock
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command testforblock with permission node vanilla.command.testforblock
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command tellraw with permission node vanilla.command.tellraw
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Loading dimension 0 (world) (net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer@50273703)
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Loading dimension 1 (DIM1) (net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer@50273703)
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Loading dimension -1 (DIM-1) (net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer@50273703)
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0
[21:08:05] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 4%
[21:08:06] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 8%
[21:08:07] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 13%
[21:08:08] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 21%
[21:08:09] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 28%
[21:08:10] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 36%
[21:08:11] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 44%
[21:08:12] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 56%
[21:08:13] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 66%
[21:08:14] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 78%
[21:08:15] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 89%
[21:08:16] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 99%
[21:08:16] [Server thread/INFO]: Done (14.091s)! For help, type "help" or "?"
[21:08:16] [Server thread/INFO]: Registered command forge with permission node net.minecraftforge.server.command.ForgeCommand
[21:08:59] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: java.net.ConnectException: Connection timed out
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at net.minecraftforge.common.ForgeVersion$1.run(ForgeVersion.java:90)
[21:09:11] [Server thread/INFO]: SabatonPL lost connection: Disconnected
[21:09:27] [Server thread/INFO]: jachmen666 lost connection: Disconnected
[21:10:14] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:10:19] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:11:02] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:11:45] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:13:39] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:14:38] [Server thread/INFO]: SabatonPL lost connection: Disconnected
[21:15:21] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:15:21] [Server thread/INFO]: SabatonPL lost connection: Disconnected
[21:16:40] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:25:40] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:25:43] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:25:58] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:26:28] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:26:32] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:26:49] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:00] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:07] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:21] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:44] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:28:13] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:28:25] [Server thread/INFO]: jachmen666 lost connection: Disconnected
[21:28:27] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:28:35] [Server thread/INFO]: jachmen666 lost connection: Disconnected
[21:28:37] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected

Wyślij

Widać ten powód: [quote=“WilqWDZ, post:7, topic:1991”]
net.minecraftforge.common.ForgeVersion$1.run(ForgeVersion.java:90)
[/quote]

Zaktualizuj paczkę do innej wersji i zobacz czy jest dalej ten błąd.

PS. Następnym razem logi daj na np. pastebina :wink: