Zaplanowane prace techniczne 2018.12


#1

Od razu przekazuję plan na najbliższe (prawie) dwa tygodnie.

05.12. - 09.12.

07.12.

Migracja usług zlokalizowanych na n34.lvlup.pro ze względu na wycofanie węzła (oferta OpenVZ); w przypadku tego węzła adresy IP usług nie ulegną zmianie, z jednym wyjątkiem. Nowy adres IP zostanie wcześniej podany klientowi drogą mailową.


10.12. - 16.12.

10.12. - 11.12.

@Aylin ma wolne ze względu na zakończenie kursu i czekające w związku z tym atrakcje.

13.12 - 14.12.

Migracja usług zlokalizowanych na n24.lvlup.pro ze względu na wycofanie węzła (oferta OpenVZ); w przypadku tego węzła zmianie ulegną adresy IP wszystkich usług. Nowe adresy IP zostaną podane wcześniej drogą mailową.


podziel ten temat #2

3 posts were merged into an existing topic: Zaplanowane prace techniczne 2018


zamknięcie #3

odlistowanie #4