Zamawianie VPSa w wersji anglojęzycznej, brak tłumaczenia

Label z checkboxem nie jest przetłumaczony na język angielski