Wiadomość zwrotna po źle wpisanej komendzie

bot
discord
Tagi: #<Tag:0x00007f4b38761918> #<Tag:0x00007f4b387617b0>

#1

Więc tak robię bota do discorda w NodeJS i nie mogę przypomnieć sobie jak robiło się wiadomości o nie prawidłowej komendzie komendy są w Command Handler. Próbowałem else i else if ale nie działa

fs.readdir('./commands/', (err, files) => { 
 if(err) console.error(err);
 let cmds = files.filter(f => f.split('.').pop() === 'js');
 
 if(cmds.lenght <= 0) { 
  return console.log('Nie znaleziono żadnych komend');
 }
 if(cmds.lenght <= 0){
 console.log(`Ładowanie ${files.lenght} komend...`);
 };

 cmds.forEach((f, i) => { 
  const command = require(`./commands/${f}`); 
  console.log(`${i + 1}: ${f} załadowane!`); 
  client.commands.set(command.help.name, command); 
 }); 
});

client.on('message', (message) => {
 const prefix = config.prefix
 const messageArray = message.content.split(/\s+/g); 
 const command = messageArray[0]; 
 const args = messageArray.slice(1);
 let cmd = client.commands.get(command.slice(prefix.length)); 

 if(command.startsWith(prefix)){
  if(cmd) cmd.run(client, message, args);
  console.log(`KBOTQ: ${message.author.username}#${message.author.discriminator} used command '${command}' on ${message.guild.name}`); // We can log it to console
 }
});

#3
if(command.startsWith(prefix)){
  if(cmd) { 
   cmd.run(client, message, args);
  } else {
   //zła komenda
  }
  
  console.log(`KBOTQ: ${message.author.username}#${message.author.discriminator} used command '${command}' on ${message.guild.name}`); // We can log it to console
 }

Jednak bez tak podstawowej wiedzy, nie radzę tworzenia dużych projektów :wink:


#4

To nie działa :confused: Bo bez używania command handlera to tą wiadomość bez problemu stworzyłem. ale tu są schody lekkie.


#5

Jakieś błędy? Pokaż zmodyfikowany kod


#6

Po prostu po wpisaniu źle komendy nie było powiadomienia a przy poprawnej zaczeło spamić w konsoli :confused:


#7

Pokaż kod.


zamknięcie #8

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.