Tworzenie oraz usuwanie kanałów

Tagi: #<Tag:0x00007f3a979bd420> #<Tag:0x00007f3a979bce58>

Tworzenie Kanału

Aby stworzyć kanał należy kliknąć PPM (prawym przyciskiem myszki) na TeamSpeak’u i wybrać opcję Utwórz kanał [ :flag_us: Create channel] .

Omówienie sekcji “Utwórz kanał”

Następnie wyskoczy nam okno do uzupełnienia, w którym mamy 4 zakładki:

 • Standard
 • Audio
 • Pozowolenia
 • Zaawansowane

W przypadku Języka Angielskiego - standartd, audio, permissions oraz advenced.

Pierwsza zakładka:

 • Nazwa [Name] – Tutaj wpisujemy nazwę kanału.

 • Hasło [Password] – Tutaj wpisujemy hasło zabezpieczające wejście do naszego kanału.

 • Temat [Topic] –Tutaj wpisujemy temat jaki chcemy aby posiadał kanał.

 • Opis [Description] – Tutaj wpisujemy deskrypcję (opis) naszego kanału.

 • Kanał Typ [Channel Type] – Tutaj wybieramy typ naszego kanału czyli (tymczasowy , tymczasowo-stały i stały. Gdy zaznaczymy kanał domyślny to użytkownicy, wchodzący na TeamSpeak’a będą bezpośrednio wchodzili na ów kanał.

 • Sortuj ten kanał po [Sort This Channel After] – Tutaj wybieramy gdzie nasz nowy kanał ma się znajdować na TeamSpeak’u (czyli np. robimy kanał nr 17 i chcemy aby znajdował się on pod kanałem 16).

 • Moderacja [Moderation] – Tutaj ustawiamy ile użytkownik bądź grupa musi mieć ustawionego w pozwoleniach talk powera aby mówić. (jeżeli na kanale 'Needed Talk Power" będzie ustawiony na 10 a użytkownik danej grupy będzie posiadał go 8 to gdy wejdzie na kanał jego mikrofon będzie wyciszony).

Druga zakładka:
W zakładce “Audio” ustawiamy jakość dźwięku na naszym kanale.

Trzecia zakładka:

Normalnie wymagane moce [Regular Needed Powers] - tu ustawiamy permisje (uprawnienia kanału związane z wchodzeniem, usuwaniem, edytowaniem itd).

 • Dołącz [Join] Ustawiając pewną ilość przy join to użytkownik będzie musiał posiadać odpowiednią ilość (Channel Join Power) aby wejść na dany kanał.
  
 • Subskrybuj [Subscribe] - Ustawiając pewną ilość przy tym uprawnieniu użytkownik posiadający zbyt małą ilość (Channel Subscribe Power) nie będzie widział innych użytkowników, którzy są obecnie na kanale (jeżeli Subscribe ustawione jest na 60 a dany użytkownik ma tylko 50 to wchodząc na TeamSpeak’a nie będzie widział nikogo na ów kanale).

 • Opis. Wyświetl [Desc. View] - Jeżeli ustawimy pewną wartość tej permisji to użytkownik, który posiada mniejszą ilość (Channel Desciption View Power) wówczas nie będzie widział deskrypcji danego kanału.

 • Modyfikuj [Modify] - Jeżeli przypiszemy pewną ilość tej permisji to użytkownik, który nie posiada wystarczającej ilości (Chennel Modify Power) nie będzie mógł edytować ani zmieniać niczego na danym kanale.

 • Usuń [Delete] - Ustawiając wartość w tej permisji użytkownik, który nie posiada wystarczającej ilości (Channel Delete Power) nie będzie mógł usunąć tego kanału.

Moce wymagane do przesyłania plików [File Transfer Needed Powers] - tu ustawiamy permisje dotyczące wysyłania, pobierania itd plików na dany kanał. Aby przeglądać pliki bądź wrzucić je na kanał musimy kliknąć PPM na dany kanał i wybrać “Open File Browser” bądź też możemy kliknąć “scroll’em” na dany kanał.

 • Przeglądanie [Browse] - Ustawiając w tej permisji pewną ilość użytkownik z nie wystarczającą ilością (File Browse Power) nie będzie mógł w ogóle przeglądać plików, które są “wrzucone” na dany kanał.

 • Wysyłanie [Upload] - Jeżeli ustawimy pewną wartość tej permisji to użytkownik posiadający mniejszą ilość (File Upload Power) niż jest podana w kanale nie będzie mógł wysłać plików na dany kanał.

 • Pobieranie [Download] Jeżeli przypiszemy pewną wartość tej permisji to użytkownik posiadający nie wystarczającą ilość (File Download Power) nie będzie mógł pobrać plików z danego kanału np. do swojego komputera.

 • Zmiana nazwy [Rename] - Ustawiając wartość w tej permisji użytkownik, który nie posiada wystarczającej ilości (File Rename Power) nie będzie mógł zmienić nazwy pliku, który znajduje się na kanale.

 • Kat. Tworzenie [Dir. Create] - Ustawienie wartości tej permisji większej niż będzie posiadał dany użytkownik (Directory Create Power) spowoduje, iż nie będzie On mógł stworzyć folderu na ów kanale.

Czwarta zakładka:

 • Maks. użytkowników [Max Users] jest to ustawienie, które odpowiada za ilość miejsc (pojemność) danego kanału. Możemy tam wpisać 1,2,5,11 … itd. Możemy również iż kanał będzie nie miał żadnego limitu użytkowników, którzy mogli by przebywać na ów kanale czyli Nieograniczona [Unlimited].

 • Maksymalna liczba użytkowników rodziny [Family Max Users] to ustawienie odpowiadające za ilość osób, które mogą wejść na dany kanał z naszych znajomych czyli powiedzmy dodajemy sobie naszych kolegów do znajomych i prosimy o kanał z Limitem użytkowników 0 (czyli nikt nie może wejść) i ustawieniem 5 miejsc dla znajomych (czyli tylko osoby dodane przez nas do znajomych będą mogły wejść na nasz kanał).

Usuwanie kanału

Aby usuąc kanał należy kliknąć PPM (prawym przyciskiem myszki) w wybrany kanał i wybrać opcję Usuń kanał [ :flag_us: Delete channel] . Należy pamiętać, że trzeba mieć odpowiednie uprawnienia by to zrobić!

Wątki, które mogą być pomocne:

2polubienia