Tworzenie kopii zapasowej wyznaczonego folderu z cyklicznym powtarzaniem

zarządzanie
Tagi: #<Tag:0x00007f33ab147360>

#1

Cześć, dzisiaj przedstawię wam mały skrypt bash, który robi backup danego folderu na naszym serwerze o danej godzinie lub w danym dniu, ewentualnie co kilka minut.

Skrypt:

#!/bin/bash

DATA=date +"%b-%d-%y"
NAZWAPLIKU=“backup-$DATA.tar.gz”
ZRODLO="/home/minecraft"
KDOCELOWY="/home/backup"
tar -cpzf $KDOCELOWY/$NAZWAPLIKU $ZRODLO

Przy ZRODLO należy podać katalog, jaki chcemy zapakować, natomiast przy KDOCELOWY podajemy ścieżkę do folderu, gdzie kopia ma się znajdować. Plikowi należy nadać uprawnienia 700.

Uprawnienia:

chmod 700 nazwaskryptu.sh

Jeżeli chcemy, żeby skrypt sam się uruchamiał należy dodać go do crona, (wpisujemy w terminalu):

crontab -e

Następnie dopisujemy to w pliku, który otworzyliśmy poleceniem wyżej:

00 01 * * * /sciezka_do_skryptu/nazwaskryptu.sh

Dzięki temu nasz skrypt uruchomi się każdego dnia o godzinie 01:00 w nocy :slight_smile:

Poniżej zamieszczam wyjaśnienie jak działa ustawienie konkretnej godziny, czy dnia:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*   *   *   *   * komenda do wykonania
-   -   -   -   -
|   |   |   |   |
|   |   |   |   +----- dzień tygodnia (0 - 7) (niedziela=0, poniedziałek=1, wtorek=2, ..., niedziela=7) (niedziela może być przedstawiona jako 0 lub 7)
|   |   |   |
|   |   |   +------- miesiąc (1 - 12)
|   |   |  
|   |   +--------- dzień miesiąca (1 - 31)
|   | 
|   +----------- godzina (0 - 23)
|  
+------------- minuta (0 - 59)

Możemy także stosować:
- * - zawsze (każda minuta, każda godzina, każdy dzień, każdy miesiąc, każdy dzień tygodnia)
- Zakres: x-y – czyli od „x” do „y”, np. „1-5” to każda minuta/godzina/dzień/miesiąc od 1 do 5
- Przerwa: */x – np. „*/8” to polecenie wykonane co 8 minut/godzin/dni…
- Kolejne wartości: x,y,z – np. „2,5,8” może oznaczać polecenie wykonane w 2, 5 i 8 minucie/godzinie…
- Wiele zadań w jednym wpisie: ; rozdzielamy polecenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozważam serwer MC na VPS, budżet
Usuwanie plików starszych niż X dni
#2

O, akurat miałem pisać taki skrypt ;p
Dopiszę sobie jeszcze wysyłanie na inny serwer i będzie git


#3

@kuvus Skrypt do backupów na serwer FTP/SFTP :wink: