Tworzenie kontenerów OpenVZ

Tagi: #<Tag:0x00007f3a914df580> #<Tag:0x00007f3a914df4b8>

Zanim zaczniemy

Potrzebujesz CentOS 6 na serwerze dedykowanym lub VPS KVM.

Szablony

Najpierw potrzebujemy szablonu systemu na podstawie którego zostanie stworzony system plików kontenera
Szablony możemy uzyskać na https://wiki.openvz.org/Download/template/precreated

Przykładowo gdy chcemy stworzyć kontener z Ubuntu 16.04 64bit wchodzimy do katalogu /vz/template/cache oraz ściągamy do niego szablon poleceniem

cd /vz/template/cache && wget http://download.openvz.org/template/precreated/ubuntu-16.04-x86_64.tar.gz

Tworzenie kontenera

Teraz gdy mamy już szablon można utworzyć właściwy kontener o ID 100 poleceniem

vzctl create 100 --ostemplate ubuntu-16.04-x86_64

Startowanie kontenera

vzctl start 100

Logowanie się do kontenera

vzctl enter 100

W tym momencie jesteśmy wewnątrz kontenera i możemy pracować tak jak na standardowym Ubuntu 16.04 mimo że na serwerze fizycznym mamy CentOS’a.

Wychodzenie z kontenera

exit
1polubienie

Jakie zastosowania mają te kontenery ?

VPSy mają dość szerokie zastosowanie, prędzej wymienić czego nimi nie można zrobić :slight_smile:
Łatwo nimi podzielić sprzęt na wirtualne zasoby.

Możesz np. podzielić tak aby każdy serwer gier był na osobnym VPS.
Daje to możliwość przydzielenia konta root do każdego z nich osobno. Czyli admin takiego jednego serwera może zrobić wszystko z jednym serwerem ale nie ma dostępu do innych serwerów gier.

Nie ma również problemu aby sprzedawać takie wydzielone zasoby co sam też robię w ofercie VPS OpenVZ.

1polubienie

A jak przydzielić każdej części IP jak do VPS dostajemy tylko 1 IP ?

Możesz użyć jednego adresu IP oraz przydzielić dane zakresy portów dla poszczególnych kontenerów.
Jeśli potrzebujesz więcej adresów IP to wystarczy utworzyć ticket, da się dokupić w większości przypadków.

1polubienie

Co stoi na przeszkodzie kupić adres IP? :wink:
Edit: Ahh SystemZ napisał wcześniej :slight_smile:

1polubienie