Stats.lvlup.pro - Problem z tabelką "Staff answers to tickets"

Tagi: #<Tag:0x00007f2adb380100>

vVSDiT1hos

1lajk

Wychodzi na to, że obsługa znała problem - wygląda na to, że działa.

@DBanaszewski A ok, dobra zamykam temat.

Rozwiązane :slight_smile: