ServerPassword - Ustaw hasło swojemu serwerowi

Tagi: #<Tag:0x00007f76065ec2b0> #<Tag:0x00007f76065ec170> #<Tag:0x00007f76065ec0a8>

Plugin ServerPassword dodaje hasło do serwera. Jeśli wchodzisz na serwer, jesteś zmuszony do wprowadzenia hasła. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła , możesz zostać wyrzucony (lub zbanowany, w zależności od konfiguracji ) . Bez wprowadzania hasła możesz zostać wyrzucony po 60 sekundach (wartość domyślna) .

###Instalacja
Plugin można pobrać stąd
Działa w wersji: 1.7.2

###Konfiguracja
Plik: config.yml

# Configuration file for ServerPassword!
#Hasło do serwera
password: serverpw

# Wiadomość wyrzucenia z serwera przy wpisaniu złego hasła
kickmessage: The password was incorrect!

# Po jakim czasie gracz ma zostać wyrzucony z serwera
autokickTime: 60

# Jaka ma być wiadomość podczas tego wyrzucenia?
autokickMessage: Yon don't entered any password!

# Ustaw to na true, jeśli chcesz by gracz po X próbach był banowany (false = gracz będzie wyrzucany, true = gracz będzie banowany)
banfeature: false

# Wiadomość otrzymywana po zbanowaniu
banmessage: You got banned, because you typed too often the incorrect password!

# Jaki jest limit niepoprawnego wpisania hasła? (Po przekroczeniu gracz będzie banowany)
limit: 5

###Komendy:

  • sp changepw <stare_hasło> <nowe_hasło> – zmiana hasła serwera
  • /sp add – dodania gracza do białej listy (nie musi wpisywać hasła)
  • /sp remove – usunięcie z białej listy

###Uprawnienia:

  • serverpassword.command – dostęp do komend

To taki mocno uproszczony PEX dla małych serwerów dla znajomych?

Tak, system uprawnień w tym pluginie faktycznie jest zbyt zaawansowany. Ale może to i dobrze? Plugin bardziej przypisuje (tak jak juz wspomniałeś) małym serwerom oraz serwerom dla znajomych :slight_smile: