Sandbox API v4 - Tworzenie użytkowników sandbox nie zawsze zwraca działające konto

Tagi: #<Tag:0x00007f2add62be98>

Przy tworzeniu konta sandboxa (sandbox-api.lvlup.pro), czasami poniższy endpoint zwraca użytkowników z id:0:

https://sandbox-api.lvlup.pro/v4/sandbox/account/new

Przykładowa odpowiedź z tym błędem (dane oznaczone xxx zostały usunięte):

{
  "id":0,
  "username":"Botsford6983",
  "password":"h43rhFAYRPlNQYMM",
  "email":"xxx",
  "apiKey":"xxx"
}

Klucz takiego użytkownika nie może potem być użyty, np. do wyświetlenia informacji o nim korzystając z endpointu /me:

{
  "msg":"wrong token",
  "code":0
}
3lajki

Tutaj wystąpiły dwa błędy które są do poprawy:

 • za małe limity tworzenia kont
 • niepoprawna obsługa błędów DB przez funkcję która zwraca dane konta
  • jeśli konto nie zostało utworzone w DB to nie powinno zostać zwrócone jako wynik i HTTP 200 lecz przynajmniej pusty HTTP 500
4lajki

Limity tworzenia kont już działają przy okazji tych zmian:

Okazało się że rate limit nie był włączony dla endpointów dedykowanych sandboxowi :thonking:

Jeszcze brakuje lepszej obsługi błędów DB i wątek do zamknięcia.

2lajki