Reset hasła do Debian/Ubuntu na KVM

Tagi: #<Tag:0x00007f138fcbb228> #<Tag:0x00007f138fcbb160> #<Tag:0x00007f138fcbb070>

Można użyć LiveCD, aby uzyskać dostęp do partycji / głównej.

Następnie zamontować partycję, na której masz (katalog główny) Debian/Ubuntu /, a następnie zmień katalog na /mnt/etc

Używamy vim lub nano do edycji pliku shadow

Znajdź wiersz rozpoczynający się od root: (lub innego użytkownika)

Usuń wszystko pomiędzy pierwszym i drugim dwukropkiem : a linia będzie teraz wyglądać tak:
przed usunięciem

root:$6$.lJafv4/$qKgRVa/KNK6fW8N3LKrLwgsEVUZg6ElgjNLlGAxcKmgUqC:14862:0:99999:7:::

po usunięciu

root::14862:0:99999:7:::

Restart i logowanie jako root (lub innego użytkownika) bez hasła.

Potem komenda
dla root

passwd

lub
dla użytkownika

passwd username

Uruchomić ponownie i zalogować się jako root (lub innego użytkownika) z nowym hasłem głównym.

Pozdrawiam

7lajków