Proxmox i kopiowanie danych do logowania

Bardzo problematyczne w nowym panelu jest kopiowanie danych do Panelu Proxmox. We wcześniejszej wersji wystarczyło nacisnąć dwukrotnie, aby zaznaczyć cały ciąg znaków. W nowej wersji zaznacza się cała linia, co wymusza ręczne zaznaczenie co do literki loginu i hasła.

Wydłuża to cały proces, poczynając od kliknięcia przycisku PROXMOX, potem GENERUJ, skopiowania obu, wklejenia, zalogowania.

Propozycja:

  • po jednym kliknięciu skopiowanie danego pola do schowka,
  • zamiast aktualnego kbd zastosować po prostu input readonly,
  • (marzenie ściętej głowy - przekierowanie do proxmoxa ze świeżo wygenerowanymi parametrami POSTem i automatyczne zalogowanie)

image

12lajków