Problem z authme

mam problem z bazą danych z authme, Nie wiem jak zrobić żeby dodawało konta po rejestracji nie do lokalnego pliku a zapisywało je w bazie danych dziękuje z góry za odpowiedź

Zmień typ bazy w authme na inny bazy

możesz mi to wyjaśnić dokładnie plis mam coś takiego

DataSource:
  # What type of database do you want to use?
  # Valid values: SQLITE, MYSQL
  backend: 'SQLITE'
  # Enable the database caching system, should be disabled on bungeecord environments
  # or when a website integration is being used.
  caching: true
  # Database host address
  mySQLHost: '127.0.0.1'
  # Database port
  mySQLPort: '3306'
  # Connect to MySQL database over SSL
  mySQLUseSSL: true
  # Username to connect to the MySQL database
  mySQLUsername: 'authme'
  # Password to connect to the MySQL database
  mySQLPassword: '12345'
  # Database Name, use with converters or as SQLITE database name
  mySQLDatabase: 'authme'
  # Table of the database
  mySQLTablename: 'authme'
  # Column of IDs to sort data
  mySQLColumnId: 'id'
  # Column for storing or checking players nickname
  mySQLColumnName: 'username'
  # Column for storing or checking players RealName
  mySQLRealName: 'realname'
  # Column for storing players passwords
  mySQLColumnPassword: 'password'
  # Column for storing players emails
  mySQLColumnEmail: 'email'
  # Column for storing if a player is logged in or not
  mySQLColumnLogged: 'isLogged'
  # Column for storing if a player has a valid session or not
  mySQLColumnHasSession: 'hasSession'
  # Column for storing the player's last IP
  mySQLColumnIp: 'ip'
  # Column for storing players lastlogins
  mySQLColumnLastLogin: 'lastlogin'
  # Column storing the registration date
  mySQLColumnRegisterDate: 'regdate'
  # Column for storing the IP address at the time of registration
  mySQLColumnRegisterIp: 'regip'
  # Column for storing player LastLocation - X
  mySQLlastlocX: 'x'
  # Column for storing player LastLocation - Y
  mySQLlastlocY: 'y'
  # Column for storing player LastLocation - Z
  mySQLlastlocZ: 'z'
  # Column for storing player LastLocation - World Name
  mySQLlastlocWorld: 'world'
  # Column for storing player LastLocation - Yaw
  mySQLlastlocYaw: 'yaw'
  # Column for storing player LastLocation - Pitch
  mySQLlastlocPitch: 'pitch'

Zmień na MYSQL i uzupełnij dane do logowania w configu oraz zmień mySQLUseSSL: true na mySQLUseSSL: false

1 polubienie

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.