Potrzebuje wiedzieć

rozwiąże mi ktoś to będę bardzo wdzięczny: jeśli ktoś nie chce pomóc to niech nie oddpisuj
i głupio nie komentuje

Poniższa tabela przedstawia liczbę rund rozegranych przez poszczególnych miotaczy drużyny Goblinów podczas turnieju baseballowego Samo Dno.
Miotacz
karol 1 tomek: 12 sebastian: 7 krzysiek 3 bartek ?
Liczba rund
Wiedząc, że średnia zbioru danych wynosi 8 rund, oblicz liczbę rund rozegranych przez Bartka.
rund(y)

Nie sądzę, że jesteśmy forum do odrabiania pracy domowej. Wiem, że nauczanie zdalne, ale myślę, że nie do końca na tym to polega…

2lajki

Ten wpis został oflagowany przez społeczność i został tymczasowo ukryty.

Zadajesz odbiegające (na drugą orbitę) pytania od tematyki forum.