Poprawne zapytanie sql?

Gdzie w tym zapytani jest błąd jeśli jest
SELECT * FROM mojabaza ORDER BY id DESC
dziękuje
bo ogólnie mam błąd prz używaniu funkcji $resoult->num_rows;
no baza selected

2 posts were merged into an existing topic: Mam problem z zapytaniem sql