Podstawowe komendy MineCraft

Tagi: #<Tag:0x00007ff37b53d0b0>

Komendy Gracza:

 • /kill - Natychmiastowo zabija gracza.
 • /me - Wysyła wiadomość na czacie o innym stylu.
 • /tell <wiadomość> - Wysyła prywatną wiadomość do wybranego gracza

Komendy Administratora:

Zarządzanie WhiteList

 • /whitelist add - Dodaje gracza do listy.
 • /whitelist remove - Usuwa gracza z listy.
 • /whitelist list - Pokazuje Graczy zapisanych na liście.
 • /whitelist reload - Przeładowuje listę.
 • /whitelist <On/Off> - Włącza/Wyłącza WhiteListę.

Zarządzanie Zapisem:

 • /save-all - Wymusza zapis świata.
 • /save-off - Wyłącza automatyczny zapis świata.
 • /save-on - Włącza automatyczny zapis świata.

Zarządzanie Banami

 • /kick - wyrzuca gracza z serwera.
 • /ban - Banuje gracza z serwera.
 • /banip - Banuje gracza na jego ip.
 • /pardon - Cofa graczowi bana. Gracz może wrócić na serwer.
 • /pardon ip - Zdejmuje graczowi bana na ip.
 • /banlist - pokazuje liste zbanowanych graczy.

Zarządzanie Czasem

 • /time <add/set> <ilość> - Dodaje (add) lub od razu ustawia (set) czas na serwerze (0-24000)

Inne

 • /list - Pokazuje listę aktywnych graczy.
 • /xp <ilość> - Daje graczowi określoną ilość expa.
 • /gamemode - Daje graczowi dany tryb gry.
 • /give <ilość> - Daje graczowi daną ilość jakiegoś itemu.
 • /say - Pisze wiadomość do wszystkich graczy.
 • /msg - Wysyła graczowi prywatną wiadomość
 • /help - Pokazuje wszystkie dostępne komendy dla administratora.

Przydzielanie/Odbieranie uprawnień operatora:

Szkoda, że na serwerach publicznych nie używa się 90% z tych komend - nie dają one pełnych możliwości, dlatego i tak większość ludzi zastępuje te komendy innymi wygrywając pluginy :wink:

Poradnik dedykuje graczom z Vanilli, czyli starym dobrym graczom, którzy chcieli by pograć z kolegami lub zacząć taką przygodę ze światem Minecraft.

Dedukujesz starym, dobrym graczom, którzy chcieli zacząć przygodę z minecraft? :sunglasses: Czy tylko mi tu cos nie gra?

Źle zinterpretowałeś moje słowa, napisałem:

[…] czyli starym dobrym graczom, którzy chcieli by pograć z kolegami lub zacząć taką przygodę ze światem Minecraft.

Pomijasz przyjacielu bardzo ważne słowo taką. Co tobie tu nie gra? :slight_smile:

Czytaj ze zrozumieniem :wink: