Plugin bedwars nie działa

Hej, ogólnie to kupiłem plugin https://www.spigotmc.org/resources/lostbedwars.72350/ i jak wgrywałem go na serwer na 1.12.2 z vaultem to wyskakiwał taki błąd:

Wgrałem sobie to na inny serwer testowy na 1.8.8 [bo na tej był testowany] i pokazywało, że się włączył i nie było błędów (też z vaultem) ale nie działał a po wpisaniu /pl pokazuje się na czerwono. Ktoś może wie o co może chodzić? Bardzo proszę o pomoc bo potrzebuję tego pluginu dosłownie na jutro rano.

Jakiego silnika serwera używasz? Czystego CraftBukkita?

paper 1.12.2

Jesteś pewien że plugin jest wspierany na tą wersję?

Wrzuć logi z serwera

Jesteś pewien że plugin jest wspierany na tą wersję?
Tak.

Masz wszystkie te pluginy na serwerze? (Wymagane)
image

Masz wszystkie te pluginy na serwerze? (Wymagane)
tak, mam

Wrzuć logi z serwera

[20:10:00] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.12.2
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Loading properties
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[20:10:00] [Server thread/INFO]: This server is running Paper version git-Paper-1618 (MC: 1.12.2) (Implementing API version 1.12.2-R0.1-SNAPSHOT)
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[20:10:00] [Server thread/INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading LuckPerms v5.3.3
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Loading FastAsyncWorldEdit v19.11.13-5505943-1282-22.3.5
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [PerWorldTabList] Loading PerWorldTabList v1.1
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [VoidGenerator] Loading VoidGenerator v1.7.0
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Loading PlaceholderAPI v2.10.9
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.7.3-b131
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Loading ProtocolLib v4.6.0
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Loading Multiverse-Core v1.1
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loading Citizens v2.0.24-SNAPSHOT (build 1605)
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.7;dd00bb1
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [Skript] Loading Skript v2.5.3
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [AnimatedScoreboard] Loading AnimatedScoreboard v0.2.3
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [LostBedWars] Loading LostBedWars v2.3.17
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Loading WildSkript v1.7
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Loading SkQuery v4.1.4
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Loading skRayFall v1.9.25
[20:10:01] [Server thread/INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[20:10:01] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Enabling LuckPerms v5.3.3
[20:10:02] [Server thread/INFO]:     __  
[20:10:02] [Server thread/INFO]:  |  |__)  LuckPerms v5.3.3
[20:10:02] [Server thread/INFO]:  |___ |   Running on Bukkit - Paper
[20:10:02] [Server thread/INFO]: 
[20:10:02] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading configuration...
[20:10:02] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading storage provider... [H2]
[20:10:02] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading internal permission managers...
[20:10:02] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Performing initial data load...
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Successfully enabled. (took 1190ms)
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Enabling FastAsyncWorldEdit v19.11.13-5505943-1282-22.3.5
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [VoidGenerator] Enabling VoidGenerator v1.7.0
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [VoidGenerator] v1_9
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.7.3-b131
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.7.3-b131
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Registered Vault permission & chat hook.
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Enabling ProtocolLib v4.6.0
[20:10:03] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Started structure compiler thread.
[20:10:03] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[20:10:03] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[20:10:03] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[20:10:03] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[20:10:03] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[20:10:03] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world] --------
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[20:10:03] [Server thread/INFO]: View Distance: 10
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[20:10:03] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[20:10:04] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_nether] --------
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[20:10:04] [Server thread/INFO]: View Distance: 10
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[20:10:04] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_the_end] --------
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[20:10:04] [Server thread/INFO]: View Distance: 10
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: 9107141928449957617)
[20:10:04] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: 9107141928449957617)
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 9107141928449957617)
[20:10:05] [Server thread/INFO]: [PerWorldTabList] Enabling PerWorldTabList v1.1
[20:10:05] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Enabling PlaceholderAPI v2.10.9
[20:10:05] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Fetching available expansion information...
[20:10:05] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v1.1
[20:10:05] [Server thread/ERROR]: [VoidGenerator] The BiomeID: "<biome>" is invalid. The biome defaulted to "VOID".
[20:10:05] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [lobby] --------
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[20:10:05] [Server thread/INFO]: View Distance: 10
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 3 (Seed: 341522198746139068)
[20:10:05] [Server thread/ERROR]: [VoidGenerator] The BiomeID: "<biome>" is invalid. The biome defaulted to "VOID".
[20:10:05] [Server thread/ERROR]: [VoidGenerator] The BiomeID: "<biome>" is invalid. The biome defaulted to "VOID".
[20:10:05] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [siema] --------
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[20:10:05] [Server thread/INFO]: View Distance: 10
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[20:10:05] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 4 (Seed: -5275053192265222977)
[20:10:06] [Server thread/ERROR]: [VoidGenerator] The BiomeID: "<biome>" is invalid. The biome defaulted to "VOID".
[20:10:06] [Server thread/ERROR]: [VoidGenerator] The BiomeID: "<biome>" is invalid. The biome defaulted to "VOID".
[20:10:06] [Server thread/WARN]: [Multiverse-Core] WorldManager: Can't load this world because the folder was deleted/moved: wiezowce
[20:10:06] [Server thread/WARN]: [Multiverse-Core] Use '/mv remove' to remove it from the config!
[20:10:06] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] 5 - World(s) loaded.
[20:10:06] [Server thread/INFO]: false
[20:10:06] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Version 1.1 (API v20) Enabled - By Rigby, fernferret, lithium3141 and main--
[20:10:06] [Server thread/INFO]: [Citizens] Enabling Citizens v2.0.24-SNAPSHOT (build 1605)
[20:10:06] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.7;dd00bb1
[20:10:06] [Server thread/INFO]: WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
[20:10:06] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_12_R1 as the Bukkit adapter
[20:10:06] [Server thread/INFO]: [Skript] Enabling Skript v2.5.3
[20:10:07] [Thread-12/INFO]: [Skript] You're currently running the latest stable version of Skript.
[20:10:08] [Server thread/INFO]: [Skript] Loaded 18217 aliases in 1652ms
[20:10:08] [Server thread/INFO]: [Skript] ~ created by & © Peter Güttinger aka Njol ~
[20:10:08] [Server thread/INFO]: [AnimatedScoreboard] Enabling AnimatedScoreboard v0.2.3
[20:10:08] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Successfully registered expansion: animatedscoreboard
[20:10:08] [Server thread/INFO]: [LostBedWars] Enabling LostBedWars v2.3.17
[20:10:09] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling LostBedWars v2.3.17 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/craftbukkit/libs/jline/internal/InputStreamReader
	at me.losteddev.bedwars.iIIiIiIiiIIIiII.<clinit>(Settings.java:169) ~[?:?]
	at me.losteddev.bedwars.Main.onEnable(Main.java:49) ~[?:?]
	at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:316) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:395) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:344) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:442) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:403) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:341) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:289) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:616) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_292]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader
	at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:109) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:104) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:418) ~[?:1.8.0_292]
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:351) ~[?:1.8.0_292]
	... 13 more
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [LostBedWars] Disabling LostBedWars v2.3.17
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [Losted:BW] The plugin has been disabled!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Enabling WildSkript v1.7
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Classes, Events, Conditions, Effects, Expressions and EventValues have been registered!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Objects and Complex have been registered!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [WildSkript] ~ Created by & © Dzikoysk ~
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Enabling SkQuery v4.1.4
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skQuery] Locating classes from SkQuery...
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skQuery] Beginning to process a total of 138 from SkQuery
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skQuery] Out of 138 classes, 136 classes were loaded from SkQuery
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling skRayFall v1.9.25
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Yay! You are running skRayFall 1.9.25!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Nathan and Lewis <3 you.
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Cooking Bacon...
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Getting more bacon for the army of citizens...
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Got bacon for the EffectLib particle ninjas!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] No Votifier Found! *Checks oven for finished bacon*
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling general 1.8+ bacon!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Getting the general 1.9+ bacon!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Getting the extra special 1.12 bacon!
[20:10:09] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Bacon is ready!
[20:10:10] [Server thread/INFO]: Done (6.385s)! For help, type "help" or "?"
[20:10:10] [Server thread/INFO]: Timings Reset
[20:10:10] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [AnimatedScoreboard] Checking for an update!
[20:10:10] [Craft Scheduler Thread - 5/WARN]: [WildSkript] Plugin WildSkript v1.7 generated an exception while executing task 33
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Server.getOnlinePlayers()[Lorg/bukkit/entity/Player;
	at net.dzikoysk.wildskript.util.Metrics.postPlugin(Metrics.java:219) ~[?:?]
	at net.dzikoysk.wildskript.util.Metrics.access$4(Metrics.java:212) ~[?:?]
	at net.dzikoysk.wildskript.util.Metrics$1.run(Metrics.java:130) ~[?:?]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:64) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:52) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at com.destroystokyo.paper.ServerSchedulerReportingWrapper.run(ServerSchedulerReportingWrapper.java:22) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:1.8.0_292]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:1.8.0_292]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_292]
[20:10:10] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [AnimatedScoreboard] No new versions found for the plugin!
[20:10:10] [Server thread/INFO]: (FAWE) Detected class org.bukkit.event.block.BlockExplodeEvent
[20:10:10] [Server thread/INFO]: [Skript] Loading variables...
[20:10:10] [Server thread/INFO]: [Skript] Loaded 0 variables in 0.0 seconds
[20:10:10] [Server thread/INFO]: [Skript] All scripts loaded without errors.
[20:10:10] [Server thread/INFO]: [Skript] Loaded 1 script with a total of 2 triggers and 0 commands in 0.04 seconds
[20:10:10] [Server thread/INFO]: [Skript] Finished loading.
[20:10:10] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Placeholder expansion registration initializing...
[20:10:10] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loaded 0 NPCs.
[20:10:10] [Server thread/INFO]: No expansions were registered!
[20:10:10] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [Vault] Checking for Updates ... 
[20:10:10] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [Vault] No new version available
[20:10:21] [Server thread/INFO]: Plugins (16): AnimatedScoreboard, Citizens, FastAsyncWorldEdit, LostBedWars, LuckPerms, Multiverse-Core, PerWorldTabList, PlaceholderAPI, ProtocolLib, SkQuery, skRayFall, Skript, Vault, VoidGenerator, WildSkript, WorldEdit
[20:10:22] [Server thread/INFO]: Plugins (16): AnimatedScoreboard, Citizens, FastAsyncWorldEdit, LostBedWars, LuckPerms, Multiverse-Core, PerWorldTabList, PlaceholderAPI, ProtocolLib, SkQuery, skRayFall, Skript, Vault, VoidGenerator, WildSkript, WorldEdit
[20:10:27] [Server thread/INFO]: Unknown command. Type "/help" for help.
[20:10:39] [User Authenticator #1/INFO]: UUID of player Budowniczy7 is 50b0759a-9408-3ab6-945e-d1f7d1f78421
[20:10:39] [Server thread/INFO]: Budowniczy7[/83.26.172.174:35636] logged in with entity id 65 at ([lobby]6.488935680078505, 64.0, 4.013617431485949)
[20:10:42] [Server thread/INFO]: Budowniczy7 issued server command: /lbw
[20:10:44] [Server thread/INFO]: Budowniczy7 issued server command: /pl
[20:16:50] [Server thread/INFO]: Budowniczy7 lost connection: Internal Exception: io.netty.channel.unix.Errors$NativeIoException: syscall:read(..) failed: Connection reset by peer
[20:16:50] [Server thread/INFO]: Budowniczy7 left the game
[20:25:10] [Craft Scheduler Thread - 79/WARN]: [WildSkript] Plugin WildSkript v1.7 generated an exception while executing task 33
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Server.getOnlinePlayers()[Lorg/bukkit/entity/Player;
	at net.dzikoysk.wildskript.util.Metrics.postPlugin(Metrics.java:219) ~[?:?]
	at net.dzikoysk.wildskript.util.Metrics.access$4(Metrics.java:212) ~[?:?]
	at net.dzikoysk.wildskript.util.Metrics$1.run(Metrics.java:130) ~[?:?]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:64) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:52) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at com.destroystokyo.paper.ServerSchedulerReportingWrapper.run(ServerSchedulerReportingWrapper.java:22) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:1.8.0_292]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:1.8.0_292]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_292]

Wygląda na to, że plugin ma problem z tą wersją

Dzięki za wszystkie komentarze, były pomocne ale też pomyślałem jak to zrobić i jeśli ktoś ma taki sam problem to objaśniam jak go rozwiązałem:

Jeśli masz na czerwono plugin Lostbedwars podążaj według tych wskazówek, którymi ja naprawiłem ten błąd.

 1. Przeinstaluj vps (lub jeśli nic na nim nie instalowałeś jeszcze to pomiń ten krok)
 2. Pobierz wersję paperspigota 1.8.8 z tego linku: Legacy – The High Performance Fork
 3. Po kolei wrzuć na serwer plugin Protocollib, zrestartuj serwer minecraft, wgraj Citizens, zrestartuj serwer minecraft, Wgraj Vault, zrestartuj serwer minecraft, wgraj wersję lostBedWars 2.3.16, zrestartuj serwer

Teraz plugin powinien uruchomić się poprawnie i załadować wszystkie pliki. Jeśli nie działa to wgraj wersję lostBedWars 2.3.16 . Mam nadzieję, że pomogłem innym, którzy doświadczyli tego błędu a także dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli bo właśnie oni naprowadzili mnie na ten pomysł. Dzięki wielkie i miłego.