Opis/Konfiguracja pliku spigot.yml


#1

Omówienie spigot.yml:

Uwaga, aby plik spigot.yml był dostępny musisz użyć silnik Spigot lub jego pochodne. Spigot możesz pobrać z https://mcmirror.io/downloads/Spigot

Terminologia:

True - (pl: Prawda). Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona aktytywowana

False - (pl: Fałsz). Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona wyłączona.

Liczba zmiennoprzecinkowa/Wartość zmiennoprzecinkowa - Jest to liczba posiadająca przecinek (w konfiguracji używamy kropki), liczba posiadająca część niecałkowitą. Np: 0.1, 15.5, 0.003

despawn - Usunięcie entity z mapy. Dzięki niemu serwer może w razie potrzeb zdobyć trochę wolnych zasobów.

Entity - Każdy byt nie będący blokiem. Do nich zaliczamy: zwierzęta, potwory, obrazy, ramki na przedmioty, graczy, itp…

Tile - Są to bloki, które przechowują informacje. Do nich zaliczamy: skrzynki, tabliczki, banery, itp…

Tick - Najmniejsza jednostka czasu/zmian w Minecraft. 1 sekunda przy pełnej wydajności serwera powinna być równa 20 tickom.

Tak wygląda niezmodyfikowany plik spigot.yml

spigot.yml
# This is the main configuration file for Spigot.
# As you can see, there's tons to configure. Some options may impact gameplay, so use
# with caution, and make sure you know what each option does before configuring.
# For a reference for any variable inside this file, check out the Spigot wiki at
# http://www.spigotmc.org/wiki/spigot-configuration/
# 
# If you need help with the configuration or have any questions related to Spigot,
# join us at the IRC or drop by our forums and leave a post.
# 
# IRC: #spigot @ irc.spi.gt ( http://www.spigotmc.org/pages/irc/ )
# Forums: http://www.spigotmc.org/

config-version: 11
settings:
 debug: false
 save-user-cache-on-stop-only: false
 user-cache-size: 1000
 late-bind: false
 sample-count: 12
 player-shuffle: 0
 bungeecord: false
 attribute:
  maxHealth:
   max: 2048.0
  movementSpeed:
   max: 2048.0
  attackDamage:
   max: 2048.0
 netty-threads: 4
 timeout-time: 60
 restart-on-crash: true
 restart-script: ./start.sh
 moved-wrongly-threshold: 0.0625
 moved-too-quickly-multiplier: 10.0
messages:
 whitelist: You are not whitelisted on this server!
 unknown-command: Unknown command. Type "/help" for help.
 server-full: The server is full!
 outdated-client: Outdated client! Please use {0}
 outdated-server: Outdated server! I'm still on {0}
 restart: Server is restarting
stats:
 disable-saving: false
 forced-stats: {}
commands:
 spam-exclusions:
 - /skill
 replace-commands:
 - setblock
 - summon
 - testforblock
 - tellraw
 tab-complete: 0
 send-namespaced: true
 log: true
 silent-commandblock-console: false
advancements:
 disable-saving: false
 disabled:
 - minecraft:story/disabled
world-settings:
 default:
  verbose: true
  merge-radius:
   exp: 3.0
   item: 2.5
  entity-tracking-range:
   players: 48
   animals: 48
   monsters: 48
   misc: 32
   other: 64
  entity-activation-range:
   animals: 32
   monsters: 32
   misc: 16
   tick-inactive-villagers: true
  ticks-per:
   hopper-transfer: 8
   hopper-check: 1
  hopper-amount: 1
  random-light-updates: false
  view-distance: 10
  wither-spawn-sound-radius: 0
  dragon-death-sound-radius: 0
  seed-village: 10387312
  seed-desert: 14357617
  seed-igloo: 14357618
  seed-jungle: 14357619
  seed-swamp: 14357620
  seed-monument: 10387313
  seed-shipwreck: 165745295
  seed-ocean: 14357621
  seed-slime: 987234911
  zombie-aggressive-towards-villager: true
  hanging-tick-frequency: 100
  item-despawn-rate: 6000
  arrow-despawn-rate: 1200
  enable-zombie-pigmen-portal-spawns: true
  squid-spawn-range:
   min: 45.0
  max-tick-time:
   tile: 50
   entity: 50
  hunger:
   jump-walk-exhaustion: 0.05
   jump-sprint-exhaustion: 0.2
   combat-exhaustion: 0.1
   regen-exhaustion: 6.0
   swim-multiplier: 0.01
   sprint-multiplier: 0.1
   other-multiplier: 0.0
  max-tnt-per-tick: 100
  nerf-spawner-mobs: false
  mob-spawn-range: 6
  growth:
   cactus-modifier: 100
   cane-modifier: 100
   melon-modifier: 100
   mushroom-modifier: 100
   pumpkin-modifier: 100
   sapling-modifier: 100
   wheat-modifier: 100
   netherwart-modifier: 100
   vine-modifier: 100
   cocoa-modifier: 100

Co oznaczają te opcje?

 • config-version: - Informuje silnik o wersji pliku konfiguracyjnego, tej opcji nie należy ruszać!
 • settings: - Ogólna kategoria opcji. W niej znajdują się:
  • debug:
   • Domyślna wartość: false
   • Po zmianie na true, w konsoli pojawią się informacje debugujące. Zazwyczaj nie trzeba włączać tej opcji (chyba, że będziemy notować problemy z serwerem).
  • save-user-cache-on-stop-only:
   • Domyślna wartość: false
   • True - Serwer będzie zapisywał dane graczy TYLKO podczas wyłączania. W przypadku awarii serwer może NIE ZAPISAĆ danych.
   • False - Serwer zapisze dane po wylogowaniu gracza
  • user-cache-size:
   • Domyślna wartość: 1000
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za wielkość pliku usercache.json
  • late-bind:
   • Domyślna wartość: false
   • True - Gracze mogą wejść na serwer przed załadowaniem pluginów. Ta opcja może stwarzać problemy z działaniem pluginów.
   • False - Gracze nie mogą wejść na serwer przed załadowaniem pluginów.
  • sample-count:
   • Domyślna wartość: 12
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za ilość graczy dostępnych na hovertab’ie (lista graczy na serwerze w menu multiplayer)
  • player-shuffle:
   • Wartość domyślna: 0
   • Przyjmuje wartości liczbowe
   • Ta opcja ustawia odstęp między wymieszaniem kolejek graczy.
  • bungeecord:
   • Wartość domyśla: false
   • True - włącza obsługę bungeecord’a (blokuje możliwość wejścia bez niego)
   • False - gracze mogą wejść z pominięciem bungeecord’a
  • attribute: - Ustawienia maksymalnych wartości.
   • maxHealth: max:
    • Domyślna wartość: 2048.0
    • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
    • Odpowiada za maksymalną ilość zdrowia.
   • movementSpeed: max:
    • Domyślna wartość: 2048.0
    • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
    • Odpowiada za maksymalną prędkość.
   • attackDamage: max:
    • Domyślna wartość: 2048.0
    • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
    • Odpowiada za maksymalne obrażenia, jakie mogą zostać zadane.
  • netty-threads:
   • Domyślna wartość: 4
   • Przyjmuje wartości liczbowe
   • Kontroluje ilość wątków Netty używanych do połączeń.
  • timeout-time:
   • Wartość domyślna: 60
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za czas (w sekundach), w którym serwer może nie odpowiadać. Po jego przekroczeniu nastąpi crash.
  • restart-on-crash:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Po crash’u serwera, uruchomi się on ponownie.
   • False - Po crash’u serwer będzie musiał być uruchomiony ręcznie.
  • restart-script:
   • Wartość domyślna: ./start.sh
   • Odpowiada za ścieżkę do skryptu uruchamiającego serwer podczas restartu.
  • moved-wrongly-threshold:
   • Wartośc domyślna: 0.0625
   • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
   • Odpowiada za określenie progu, w jakim gracz może wykonać błędny ruch (bez ostrzeżenia w konsoli).
  • moved-too-quickly-multiplier:
   • Domyślna wartość: 10.0
   • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
   • Kontroluje ilość sprawdzania prędkości ruchu. Jednocześnie odpowiada za maksymalną prędkość poruszania się gracza.
 • messages: - Opcje związane z wiadomościami. W niej znajdują się:
  • whitelist:
   • Domyślna wartość: You are not whitelisted on this server!
   • Odpowiada za wiadomość, wyświetlaną, jeśli gracza spróbuje wejść na serwer zabezpieczony whitelistą
  • unknown-command:
   • Domyślna wartość: Unknown command. Type “/help” for help.
   • Odpowiada za wiadomość wyświetlaną wtedy, gdy gracz spróbuje użyć nieistniejącej komendy.
  • server-full:
   • Domyślna wartość: The server is full!
   • Odpowiada za wiadomość wyświetlaną, jeśli gracz spróbuje wejść na pełny serwer.
  • outdated-client:
   • Domyślna wartość: Outdated client! Please use {0}
   • Odpowiada za wiadomość wyświetlaną, jeśli gracz spróbuje wejść na serwer mając wersję starszą niż serwer. Zmienna {0} zostaje zastąpiona przez wersję serwera.
  • outdated-server:
   • Domyślna wartość: Outdated server! I’m still on {0}
   • Odpowiada za wiadomość wyświetlaną, jeśli gracz spróbuje wejść na serwer mając wersję nowszą niż serwer. Zmienna {0} zostaje zastąpiona przez wersję serwera.
  • restart:
   • Domyślna wartość: Server is restarting
   • Odpowiada za wiadomość wyświetlaną, jeśli serwer zostanie zrestartowany.
 • stats: - Opcje związane z statystykami. W niej znajdują się:
  • disable-saving:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Statystyki oraz osiągnięcia nie będą zapisywane.
   • False - Statystyki oraz osiągnięcia będą zapisywane.
  • forced-stats:
   • Domyślna wartość: {}
   • Ustawienia są zapisywane w niej w formie mapy (listy).
   • Odpowiada za wymuszenie ustawienia wartości statystyki.
 • commands: - Opcje związane z komendami. W niej znajdują się:
  • spam-exclusions:
   • Domyślna wartość: - /skill
   • Ustawienia są zapisywane w niej w formie listy.
   • Opcja ta służy do określania komend omijających zabezpieczenie przed spamem
  • replace-commands:
   • Wartość domyślna: [ - setblock | - summon | - testforblock | - tellraw ]
   • Ustawienia są zapisywane w niej w formie listy.
   • Opcja ta wyłącza bukkitowe implementacje tych komendy i przywraca ich oryginalne działanie.
  • tab-complete:
   • Wartość domyślna: 0
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za określenie ilości znaków potrzebnej do aktywowania uzupełnienia klawiszem [TAB].
  • send-namespaced:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Aliasy komend będą wysyłane do gracza.
   • False - Aliasy komend nie będą wysyłane do gracza.
  • log:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Komendy wykonywane przez graczy będą wysyłane do konsoli i zapisane w logach
   • False - Komendy wykonywane przez graczy nie będą wysyłane do konsoli.
  • silent-commandblock-console:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Commandblock’i będą wysyłały wynik komendy do konsoli.
   • False - Commandblock’i nie będą wysyłały wyników komend do konsoli.
 • advancements: - Opcje związane z osiągnięciami. W niej znajdują się:
  • disable-saving:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Osiągnięcia nie będą zapisywane.
   • False - Osiągnięcia będą zapisywane.
  • disabled:
   • Wartość domyślna: - minecraft:story/disabled
   • Ustawienia są zapisywane w niej w formie listy.
   • W tej opcji możemy wyłączyć wybrane przez nas osiągnięcia.
Lista osiągnięć
 • minecraft:story/root
 • minecraft:nether/root
 • minecraft:end/root
 • minecraft:adventure/root
 • minecraft:husbandry/root
 • minecraft:story/shiny_gear
 • minecraft:end/elytra
 • minecraft:adventure/summon_iron_golem
 • minecraft:husbandry/break_diamond_hoe
 • minecraft:story/obtain_armor
 • minecraft:nether/return_to_sender
 • minecraft:adventure/sleep_in_bed
 • minecraft:story/lava_bucket
 • minecraft:end/dragon_breath
 • minecraft:end/kill_dragon
 • minecraft:adventure/kill_all_mobs
 • minecraft:story/enchant_item
 • minecraft:nether/all_potions
 • minecraft:story/follow_ender_eye
 • minecraft:husbandry/tame_an_animal
 • minecraft:nether/create_beacon
 • minecraft:story/deflect_arrow
 • minecraft:story/iron_tools
 • minecraft:adventure/totem_of_undying
 • minecraft:adventure/kill_a_mob
 • minecraft:adventure/adventuring_time
 • minecraft:nether/brew_potion
 • minecraft:husbandry/plant_seed
 • minecraft:end/dragon_egg
 • minecraft:adventure/sniper_duel
 • minecraft:end/levitate
 • minecraft:nether/create_full_beacon
 • minecraft:nether/summon_wither
 • minecraft:husbandry/balanced_diet
 • minecraft:nether/all_effects
 • minecraft:nether/fast_travel
 • minecraft:nether/get_wither_skull
 • minecraft:husbandry/bred_all_animals
 • minecraft:story/mine_stone
 • minecraft:story/enter_the_nether
 • minecraft:adventure/trade
 • minecraft:nether/uneasy_alliance
 • minecraft:story/mine_diamond
 • minecraft:story/upgrade_tools
 • minecraft:nether/find_fortress
 • minecraft:story/cure_zombie_villager
 • minecraft:story/form_obsidian
 • minecraft:end/find_end_city
 • minecraft:end/enter_end_gateway
 • minecraft:nether/obtain_blaze_rod
 • minecraft:adventure/shoot_arrow
 • minecraft:story/enter_the_end
 • minecraft:husbandry/breed_an_animal
 • minecraft:end/respawn_dragon
 • minecraft:story/smelt_iron
 • world-settings: - Tutaj znajdują się opcje dotyczące zachowań światów. W sekcji default: znajdują się ustawienia ogólne, działające na światach, które nie mają ustawionych własnych. W niej znajdują się:
  • verbose:
   • Watrość domyślna: true
   • True - Wyświetla ustawienia świata podczas startu serwera.
   • False - Ustawienia świata nie będą wyświetlane przy starcie
  • merge-radius:
   • Ustawienia domyślne: exp: 3.0 | item: 2.5
   • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
   • Odpowiada za maksymalny dystans łączenia się przedmiotów i punktów doświadczenia
  • entity-tracking-range:
   • Ustawienia domyślne podkategorii:
    • players: 48
    • animals: 48
    • monsters: 48
    • misc: 32
    • other: 64
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za odległość w której pojawiania się graczy (players), zwierząt (animals), potworów (monsters), obrazów, ramek na przedmioty, tekstu na tabliczkach, kulek doświadczenia, upuszczonych przedmiotów (misc). Wartość other kontroluje natomiast wszystkie entity.
  • entity-activation-range:
   • Ustawienia domyślne podkategorii:
    • animals: 32
    • monsters: 32
    • misc: 16
    • tick-inactive-villagers: true
   • Przyjmuje wartości liczbowe (wyjątek tick-inactive-villagers - przyjmuje wartość true/false).
   • Kontroluje odległość, w której zostaną aktywowane moby. Jeśli mob jest dalej od gracza ilość ticków poświęcona na niego będzie mniejsza.
   • Jeśli tick-inactive-villagers ustawimy na true, to serwer przeznaczy na osadników taką samą ilość ticków, nawet jeśli będą poza strefą. Jeśli natomiast ustawimy na false, będą zachowywać się jak inne moby.
  • ticks-per:
   • Ustawienia domyślne podkategorii:
    • hopper-transfer: 8
    • hopper-check: 1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za ilość ticków pomiędzy transferem przedmiotów przez hopper (hopper-transfer) oraz sprawdzeniu zawartości hoppera (hopper-check)
  • hopper-amount:
   • Wartość domyślna: 1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za ilość przedmiotów przenoszonych hopperem jednocześnie.
  • random-light-updates:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Światło na losowym chunku będzie sprawdzane i naprawiane
   • False - Światło nie będzie losowo sprawdzane.
  • view-distance:
   • Wartość domyślna: 10
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za ilość renderowanych chunków po stronie serwera.
  • wither-spawn-sound-radius:
   • Wartość domyślna: 0
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za odległość, w której słychać dźwięk po stworzeniu withera.
  • dragon-death-sound-radius:
   • Wartość domyślna: 0
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za odległość, w której słychać dźwięk po zabiciu smoka.
  • seed-[…]:
   • Domyślne wartości:
    • seed-village: 10387312
    • seed-desert: 14357617
    • seed-igloo: 14357618
    • seed-jungle: 14357619
    • seed-swamp: 14357620
    • seed-monument: 10387313
    • seed-shipwreck: 165745295
    • seed-ocean: 14357621
    • seed-slime: 987234911
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Te opcje odpowiadają za seed pojawiania się poszczególnych struktur (wioski, piramidy, igloo, …).
  • zombie-aggressive-towards-villager:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Zombie będą atakować osadników.
   • False - Zombie nie będą atakować osadników.
  • hanging-tick-frequency:
   • Wartość domyślna: 100
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Kontroluję ticki aktualizacji dla obrazów, ramek na przedmioty, itp.
  • item-despawn-rate:
   • Wartość domyślna: 6000
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za czas, po którym przedmiot zostaje despawnowany.
  • arrow-despawn-rate:
   • Wartość domyślna: 1200
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za czas, po którym strzała zostanie despawnowana
  • enable-zombie-pigmen-portal-spawns:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Zombie-pigmeny będą pojawiać się w portalach.
   • True - Zombie-pigmeny będą pojawiać się w portalach.
  • squid-spawn-range: | min:
   • Wartość domyślna: 45.0
   • Przyjmuje liczby zmiennoprzecinkowe.
   • Odpowiada za minimalną wysokość od której zaczną spawnować się kałamarnice.
  • max-tick-time:
   • Domyślne wartości:
    • tile: 50
    • entity: 50
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za ilość ticków, po których serwer pominie obliczanie tile/entity.
  • hunger:
   • Wartości domyślne:
    • jump-walk-exhaustion: 0.05
    • jump-sprint-exhaustion: 0.2
    • combat-exhaustion: 0.1
    • regen-exhaustion: 6.0
    • swim-multiplier: 0.01
    • sprint-multiplier: 0.1
    • other-multiplier: 0.0
   • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
   • Odpowiada za prędkość spadania głodu podczas danych aktywności.
  • max-tnt-per-tick:
   • Wartość domyślna: 100
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość obliczeń wybuchu tnt podczas 1 tick
  • nerf-spawner-mobs:
   • Domyślna wartość: false
   • True - Moby po zespawnowaniu przez spawner będą miały wyłączoną inteligencję (nie będą nic robiły).
   • False - Spawner będzie spawnował normalne moby.
  • mob-spawn-range:
   • Wartość domyślna: 6
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną odległość (w chunkach), w której spawnują się moby.
  • growth:
   • Wartości domyślne:
    • cactus-modifier: 100
    • cane-modifier: 100
    • melon-modifier: 100
    • mushroom-modifier: 100
    • pumpkin-modifier: 100
    • sapling-modifier: 100
    • wheat-modifier: 100
    • netherwart-modifier: 100
    • vine-modifier: 100
    • cocoa-modifier: 100
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za prędkość rośnięcia danych roślin. 100 = normalna prędkość.

Dziękuję za przeczytanie.

Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem :slight_smile:


[WANTED] Kompletny poradnik dotyczący konfiguracji serwera MC
#2

Mam pewną uwagę, mógłbyś dopisać informację dotyczącej działania tej zmiennej


Zamiast exp'a napisałbym punktów doświadczenia.
Ponadto, bardzo nie podoba mi się to:

Powinieneś wyjaśnić dokładnie, do czego służą poszczególne funkcje (players, animals, monsters, misc i other).
Zamiast słowa hopper użyłbym lej.

Błąd - ta funkcja odpowiada za ilość renderowanych chunków po stronie serwera, a nie ilość widocznych chunków po stronie klienta. Przykład: view-distance ustawiliśmy na 5, więc gracz po wejściu na serwer zobaczy tylko wyrenderowane 5 chunków, jednak jeśli nadal będzie się poruszać, będą renderowane kolejne (5), ale poprzednie nie będą znikały (za “znikanie” w tym wypadku jest odpowiedzialna konfiguracja klienta). Fakt, nazwa myli.

Określiłbym to inaczej, tak trochę nie bardzo wiadomo o co chodzi (przynajmniej z punktu widzenia niedoświadczonego użytkownika).

Tu podobnie jak wyżej, wyjaśnij co oznacza despawn :wink:

Tu też prosiłbym o użycie polskich nazw.

Też bzdura - w nazwie widać, że chodzi o ticki, a nie milisekundy. Poza tym też prosiłbym o wyjaśnienie terminu title/entity

Poza tym zły dział (nie jest to poradnik konkursowy tylko wantedowy).
W terminologii brakuje pojęcia tick. Czekam na poprawki :slight_smile:


#3

Poprawione.


#4

serwera*

kałamarnice*

Tu użyłbym ramek na przedmioty nie wiem czemu mi to umknęło

No i tu nadal brak wyjaśnienia dot. other i misc :\