Opis/Konfiguracja pliku paper.yml

zarządzanie
minecraft
Tagi: #<Tag:0x00007f4b380be408> #<Tag:0x00007f4b380be2a0>

#1

Omówienie paper.yml

Uwaga, aby plik paper.yml był dostępny musisz użyć silnik Paper lub jego pochodne. Paper możesz pobrać z https://mcmirror.io/downloads/Paper

Terminologia:

True - (pl: Prawda). Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona aktytywowana

False - (pl: Fałsz). Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona wyłączona.

Liczba zmiennoprzecinkowa/Wartość zmiennoprzecinkowa - Jest to liczba posiadająca przecinek (w konfiguracji używamy kropki), liczba posiadająca część niecałkowitą. Np: 0.1, 15.5, 0.003

despawn - Usunięcie entity z mapy. Dzięki niemu serwer może w razie potrzeb zdobyć trochę wolnych zasobów.

Entity - Każdy byt nie będący blokiem. Do nich zaliczamy: zwierzęta, potwory, obrazy, ramki na przedmioty, graczy, itp…

Tile (entity)- Są to bloki, które przechowują informacje. Do nich zaliczamy: skrzynki, tabliczki, banery, itp…

Tick - Najmniejsza jednostka czasu/zmian w Minecraft. 1 sekunda przy pełnej wydajności serwera powinna być równa 20 tickom.

Chunk - Część świata gry o wymiarach: Długość i szerokość 16 bloków, wysokość 256 bloków.

Scoreboard (Tablica wyników) - element obsługiwany przez komendy, pozwalający na zapisywanie danych o graczach. Dodatkowo można użyć jej jako blokadę pewnych funkcji, np PvP, widoczności nicków i innych. Scoreboard można też wykorzystać do stworzenia pasku bocznego z tekstem, takiego jak tutaj:

Pakiet (Packet) - Najmniejsze dane przekazywane między serwerem, a użytkownikiem (klientem).

Spawn (Miejsce) - Miejsce, w którym pojawiają się gracze po pierwszym wejściu na serwer/swiat.

Event - zdarzenie, które aktywuje pewne funkcje itp.

Timings - System sprawdzania obciążenia serwera. Paper i Sponge używają timingów w wersji 2. Przykładowe Timingi dostępne są na https://timings.aikar.co/

Tak wygląda niezmodyfikowany plik paper.yml

Paper.yml

Co oznaczają te opcje?

 • verbose:
  • Watrość domyślna: false
  • True - Wyświetla zawartość paper.yml przy starcie serwera.
  • False - Paper.yml nie będzie wyświetlany przy starcie.
 • config-version:
  • Wartość domyślna: 15
  • Tej opcji nie należy zmieniać, odpowiada za wersję pliku konfiguracyjnego.
 • settings: - Ogólna sekcja ustawień. W niej znajdują się:
  • enable-player-collisions:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Kolizje graczy będą włączone (gracze będą się odpychać).
  • False - Kolizje graczy będą wyłączone.
  • player-auto-save-rate:
   • Wartość domyślna: -1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Ustawia ilość ticków między automatycznym zapisaniem danych gracza. Wartość domyślna (-1) będzie pobierać z ustawień świata.
  • max-player-auto-save-per-tick:
   • Wartość domyślna: -1
   • Przyjmuje wartości liczbowe
   • Odpowiada za maksymalną ilość graczy, która może zostać zapisana podczas 1 ticka. Wartość -1 odpowiada za brak ograniczeń.
  • async-chunks:
   • Wartości domyślne:
    • enable: true
    • generation: true
    • thread-per-world-generation: true
    • load-threads: -1
  • Opcja ta odpowiada za asynchroniczne (nieregularne) ładowanie oraz generowanie chunków. Wartość enable odpowiada za aktywność tej funkcji. Wartość generation odpowiada za to, czy generowanie świata też ma być asynchroniczne. thread-per-world-generation: odpowiada za to, czy na generowanie różnych światów mają zostać użyte osobne wątki. Natomiast wartość load-threads odpowiada za maksymalne obciążenie wątku. (?)
  • use-versioned-world:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer będzie używał jedynie światów kompatybilnych z wersją.
   • False - Serwer będzie używał wszystkich światów.
  • watchdog:
   • Wartości domyślne:
    • early-warning-every: 5000
    • early-warning-delay: 10000
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za powiadomienia pojawiające się, jeśli serwer przez dłuższy czas przestanie odpowiadać, pierwsze po upływie ilości ticków ustawionej w early-warning-every, a następne po ten ustawionej w early-warning-delay.
  • save-empty-scoreboard-teams:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Puste drużyny w scorebordzie będą zapisywane.
   • False - Puste drużyny w scorebordzie nie będą zapisywane.
  • incoming-packet-spam-threshold:
   • Wartość domyślna: 300
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość pakietów, po których serwer zacznie je ignorować.
  • remove-invalid-statistics:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer będzie usuwał niepoprawne statystyki wraz z załadowaniem świata.
   • False - Serwer nie będzie usuwał niepoprawnych statystyk.
  • region-file-cache-size
   • Wartość domyślna: 256
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną wielkość pliku tymczasowego regionu.
  • suggest-player-names-when-null-tab-completions:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Jeśli auto-uzupełnianie przyciskiem [TAB] nie zwróci żadnej wartości, zostaną użyte nicki graczy.
   • False - Jeśli auto-uzupełnianie przyciskiem [TAB] nie zwróci żadnej wartości, zostanie to zignorowane.
  • sleep-between-chunk-saves:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Między zapisem chunków serwer będzie “odpoczywał”. Ta opcja może zwiększyć ilość zużywanego ramu oraz sprawić, że chunki będą zapisywać się wolniej.
   • False - Chunki będą zapisywane od razu po sobie.
  • save-player-data:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Serwer będzie zapisywał dane gracza.
   • False - Serwer nie będzie zapisywał danych gracza.
  • spam-limiter:
   • Wartości domyślne:
    • tab-spam-increment: 1
    • tab-spam-limit: 500
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za limit zabezpieczeń przeciw używaniu auto-uzupełnienia do przeciążenia serwera.
  • book-size:
   • Wartości domyślne:
    • page-max: 2560
    • total-multiplier: 0.98
   • Przyjmuje wartości liczbowe (mage-max) oraz zmiennoprzecinkowe (total-multiplier)
   • Odpowiada za maksymalną ilość stron w książce (page-max) oraz mnożnik, który określa ile mogą stworzyć gracze.
  • velocity-support:
   • Wartości domyślne:
    • enabled: false
    • online-mode: false
    • secret: ‘’
   • Przyjmuje wartość true/false oraz tekst (secret).
   • Odpowiada za wsparcia do proxy Velocity. Aby je aktywować ustawimy enabled na true. Wartość online-mode odpowiada za to, czy chcemy, aby na serwer mogli wejść tylko posiadacze oryginalnej kopii gry. Wartość secret odpowiada za kod używany przez proxy.
  • queue-light-updates-max-loss:
   • Wartość domyślna: 10
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość pominiętych/straconych kolejek aktualizacji światła.
  • use-alternative-luck-formula:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Użyje alternatywnego wzoru do obliczenia otrzymanych przedmiotów po użyciu narzędnia z szczęściem (fortuną).
   • False - Użyje standardowego wzoru.
  • load-permissions-yml-before-plugins:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Plik permissions.yml zostanie załadowany przed pluginami.
   • False - Plik permissions.yml zostanie załadowany po pluginach.
  • bungee-online-mode:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Serwer po połączeniu z bungee zachowuje się tak, jakby był włączony online-mode
  • False - Serwer po połączeniu z bungee zachowuje się tak, jakby był wyłączony online-mode
 • timings: - Tutaj znajdują się opcje dotyczące timingów
  • enabled:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Timing będzie włączony.
   • False - Timing będzie wyłączony.
  • verbose:
   • Wartośc domyślna: true
   • True - W timingach będzie pojawiać się więcej informacji (np: jaki entity powoduje lagi itp)
  • False - W timingach nie będą znajdować się dodatkowe informacje
  • server-name-privacy:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Nazwa serwera zostanie ukryta w timingach.
   • False - Nazwa serwera będzie widoczna.
  • hidden-config-entries:
   • Wartości domyślne:
    • database
    • settings.bungeecord-addresses
   • Przyjmuje listę.
   • Odpowiada za wartości w ustawieniach, które mają zostać ukryte.
  • history-interval:
   • Wartość domyślna: 300
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za odległość w sekundach między danymi w timingach
  • history-length:
   • Wartość domyślna: 3600
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość informacji w pojedynczym raporcie.
 • messages: - Tutaj znajdują się wiadomości, które możemy zmienić.
  • kick: - Wiadomości dotyczące wyrzucenia gracza z serwera
   • connection-throttle:
    • Wartość domyślna: Connection throttled! Please wait before reconnecting.
    • Odpowiada za wiadomość, jeśli gracz będzie próbował za szybko wejść na serwer.
   • flying-player:
    • Wartość domyślna: Flying is not enabled on this server
    • Odpowiada za wiadomość, która pojawi się po tym, jak gracz zacznie latać, mimo, że nie powinienem.
   • flying-vehicle:
    • Wartość domyślna: Flying is not enabled on this server
    • Ta wiadomość pojawi się, jeśli gracz będzie latał w pojeździe.
   • authentication-servers-down:
    • Wartość domyślna: ‘’
    • Ta wiadomość będzie się pojawiać, jeśli gracz spróbuje wejść na serwer podczas niedostępności serwerów autoryzacji.
  • no-permission:
   • Wartość domyślna: ‘&cI’‘m sorry, but you do not have permission to perform this command. Please contact the server administrators if you believe that this is in error.’
   • Odpowiada za wiadomość, która pojawi się, jeśli gracz użyje komendy bez wymaganych uprawnień.
 • world-settings: - Tutaj znajdują się opcje dotyczące zachowań światów. W sekcji default: znajdują się ustawienia ogólne, działające na światach, które nie mają ustawionych własnych. W niej znajdują się:
  • keep-spawn-loaded-range:
   • Wartość domyślna: 8
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Ustawia liczbę chunków wokół spawn’u, które będą cały czas załadowane.
  • auto-save-interval:
  • Wartość domyślna: -1
  • Ustawia osobną wartość zapisu, zamiast globalnej używanej przez bukkita. Wartość -1 oznacza ustawienie wartości bukkitowej.
  • keep-spawn-loaded:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Chunki w odległości ustawionej w keep-spawn-loaded-range będą załadowane w pamięci.
   • False - Chunki w odległości ustawionej w keep-spawn-loaded-range nie będą załadowane w pamięci.
  • fire-physics-event-for-redstone:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer uruchomi event BlockPhysicsEvent podczas aktywacji redstone’a.
   • False - Redstone nie aktywuje BlockPhysicsEvent.
  • disable-ice-and-snow:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Lód i śnieg nie będą powstawać.
   • False - Lód i śnieg będą mogły powstać.
  • skeleton-horse-thunder-spawn-chance:
   • Wartość domyślna: 0.01
   • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
   • Odpowiada za szansę, w której koń-szkielet może się pojawić podczas grzmotu.
  • anti-xray: - Ustawienia anti-xray’a
   • enabled:
    • Wartość domyślna: false
    • True - Anty xray jest aktywny.
    • False - Anty xray jest wyłączony.
   • engine-mode:
    • Wartość domyślna: 1
    • Odpowiada za tryb działania anty-xray’a:
     • 1 - Chowane są jedynie wybrane bloki.
     • 2 - Kamień jest zmieniany w losowe bloki.
   • chunk-edge-mode:
    • Wartość domyślna: 1
    • Odpowiada za to, jak będą obsługiwane krańce chunków:
     • 1 - Serwer będzie decydował.
     • 2 - Czeka, aż chunk zostanie załadowany.
     • 3 - Wymusza załadowanie chunka.
   • max-chunk-section-index:
    • Wartość domyślna: 3
    • Przyjmuje wartości liczbowe.
    • Odpowiada za wysokość, w której anty-xray będzie zamieniał bloki. Uwaga, w obliczeniach jest używany wzór: (wartość + 1) * 16, czy dla 3 to będzie (3 + 1) * 16 = 64
   • update-radius:
    • Wartość domyślna: 2
    • Przyjmuje wartości liczbowe.
    • Odpowiada za odległość aktualizacji (pokazania) bloków wokół gracza ukrytych przez Anty-xray.
   • hidden-blocks:
    • Wartość domyślna:
     • gold_ore
     • iron_ore
     • coal_ore
     • lapis_ore
     • mossy_cobblestone
     • obsidian
     • chest
     • diamond_ore
     • redstone_ore
     • lit_redstone_ore
     • clay
     • emerald_ore
     • ender_chest
    • Przyjmuje wartości w formy listy.
    • Odpowiada za bloki, które mają zostać ukryte przez anti-xray.
   • replacement-blocks:
   • Wartość domyślna:
    • stone
    • planks
   • Przyjmuje wartości w formie listy.
   • Odpowiada za to, jakimi blokami będą zastępowane bloki wymienione w ustawieniu hidden-blocks.
  • disable-thunder:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Pioruny nie będą się pojawiać podczas burzy.
   • False - Pioruny będą pojawiać się podczas burzy.
  • skip-entity-ticking-in-chunks-scheduled-for-unload:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Entity w chunkach, które mają zostać usunięte z pamięci nie będą tickowane.
   • False - Entity w chunkach, które mają zostać usunięte z pamięci będą tickowane.
  • experience-merge-max-value:
   • Wartość domyślna: -1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Pozwala ustawić maksymalną wartość kulek doświadczenia, po której nie będą mogły się łączyć. Wartość -1 oznacza brak limitu.
  • armor-stands-do-collision-entity-lookups:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Stojaki na zbroje będą miały sprawdzaną kolizję z innymi entity.
   • False - Stojaki na zbroje nie będą miały sprawdzanek kolizji z innymi entity.
  • allow-non-player-entities-on-scoreboards:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Entity nie będące graczem mogą zostać dodane do scoreboardu.
   • False - Entity nie będące graczem nie mogą zostać dodane do scoreboardu.
  • nether-ceiling-void-damage:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Jeśli gracz dostanie się nad górną warstwę skały macierzystej, będzie dostawał obrażenia podobne, jak w próżni ( pod dolną warstwą skały macierzystej ).
   • False - Jeśli gracz dostanie się nad górną warstwę skały macierzystej, nie będzie dostawał obrażeń.
  • water-over-lava-flow-speed:
   • Wartość domyślna: 5
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za prędkość wody rozlewanej nad lawą.
  • use-faster-eigencraft-redstone:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer do obliczania działania czerwonego proszku użyje zoptymalizowanej wersji algorytmu.
   • False - Serwer będzie używał standardowego algorytmu.
  • game-mechanics:
   • disable-chest-cat-detection:
    • Wartość domyślna: false
    • True - Serwer nie będzie sprawdzał i blokował skrzynki, kiedy na niej będzie kot.
    • False - Serwer będzie sprawdzał i blokował skrzynkę, kiedy będzie na niej kot.
   • disable-sprint-interruption-on-attack:
    • Wartość domyślna: false
    • True - po zaatakowaniu jakiegokolwiek entity, gracz nie przestanie biec.
    • False - po zaatakowaniu entity, gracz przestanie biec.
   • disable-end-credits:
    • Wartość domyślna: false
    • True - Po wejściu do powrotnego portalu w endzie, graczowi nie pojawią się napisy końcowe.
    • False - Po wejściu do powrotnego portalu w endzie, graczowi pojawią się napisy końcowe.
   • disable-player-crits:
    • Wartość domyślna: false
    • True - Ciosy krytyczne nie będą zadawać większej ilości obrażeń ( zamienią się w zwykłe ).
    • False - Ciosy krytyczne będą zadawać większą ilość obrażeń.
   • shield-blocking-delay:
    • Wartość domyślna: 5
    • Przyjmuje wartości liczbowe.
    • Odpowiada za czas, przez jaki tarcza nie może zostać aktywowana (po ataku).
   • disable-unloaded-chunk-enderpearl-exploit:
    • Wartość domyślna: true
    • True - Blokuje możliwość używania błędu wykorzystującego nie załadowane chunki na szybką teleportację.
    • False - Nie blokuje możliwości używania błędu na szybką teleportację.
   • villages-load-chunks:
    • Wartość domyślna: false
    • True - Osadnicy wymuszają załadowanie chunków.
    • False - Osadnicy nie wymuszają załadowania chunków.
   • scan-for-legacy-ender-dragon:
    • Wartość domyślna: true
    • True - Sprawdza, czy smok endu był zabity. Jeśli nie, to przywołuje go.
    • False - Wyłącza sprawdzanie, czy smok był pokonany (i blokuje jego przywołanie).**
  • disable-teleportation-suffocation-check:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer nie będzie zabezpieczał przed teleportacją w ściany (lub inne solidne bloki).
   • False - Serwer będzie zabezpieczał przed teleportacją w ściany (oraz inne solidne bloki).
  • container-update-tick-rate:
   • Wartość domyślna: 1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za częstotliwość (w tickach), w której serwer będzie aktualizował kontenery oraz ekwipunek.
  • disable-explosion-knockback:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Gracz nie otrzyma odrzutu spowodowanego wybuchem.
   • False - Gracz otrzyma odrzutu spowodowanego wybuchem.
  • parrots-are-unaffected-by-player-movement:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Papugi nie będą zlatywać przy skoku z gracza. Aby je zdjąć należy ukucnąć.
   • False - Papugi będą zlatywać z gracza podczas skoku oraz upadku.
  • creative-arrow-despawn-rate:
   • Wartość domyślna: -1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za czas (w tickach), po którym strzały wystrzelone z łuku na trybie kreatywnym będą znikać. Wartość -1 ustawia czas na ten sam, co zwykłych strzał.
  • prevent-tnt-from-moving-in-water:
   • Wartość domyślna: false
   • True - TNT nie będzie poruszać się w wodzie.
   • False - TNT będzie mogło poruszać się w wodzie.
  • grass-spread-tick-rate:
   • Wartość domyślna: 1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Ustawia czas (w tickach) między próbami rozsiania trawy przez serwer. Większa wartość = wolniejszy rozrost trawy.
  • bed-search-radius:
   • Wartość domyślna: 1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za odległość, w której serwer szuka bezpiecznego miejsca do respawnu po śmierci, jęśli gracz ma ustawione łóżko.
  • baby-zombie-movement-speed:
   • Wartość domyślna: 0.5
   • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
   • Odpowiada za prędkość poruszania się małego zombie. Dla porównania, gracz porusza się z prędkością 0.1.
  • allow-leashing-undead-horse:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Gracze mogą uwiązać smyczą nieżywych typów koni (koń-zombie oraz koń-szkielet).
   • False - Gracze nie mogą uwiązać smyczą nieżywych typów koni.).
  • all-chunks-are-slime-chunks:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Na każdym chunku może pojawiać się szlam.
   • False - Tylko na określonych chunkach (tzn Slime chunk) może pojawiać się szlam.
  • mob-spawner-tick-rate:
   • Wartość domyślna: 1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za to, jak często (w tickach) spawner powinien obliczać możliwe miejsca pojawienia się entity oraz samego pojawianie się nowych w świecie.
  • squid-spawn-height: / maximum:
   • Wartość domyślna: 0.0
   • Przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe.
   • Odpowiada za maksymalną wysokość, w której mogą pojawić się kałamarnice.
  • spawner-nerfed-mobs-should-jump:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Moby z wyłączoną inteligencją, utworzone przez spawner, mogą skakać.
   • False - Moby z wyłączoną inteligencją, utworzone przez spawner, nie mogą skakać.
  • armor-stands-tick:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Stojaki na zbroję będą tickowne.
   • False - Stojaki na zbroję nie będą tickowne.
  • use-chunk-inhabited-timer:
  • Wartość domyślna: true
  • True - Serwer będzie używał wbudowanego w chunki licznika w różnych obliczenia.
  • False - Serwer nie będzie używał wbudowanego w chunki licznika w różnych obliczenia.
  • remove-corrupt-tile-entities:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer będzie usuwał tile entity, które są uszkodzone oraz nie mógł ich naprawić.
   • False - Serwer nie będzie usuwał uszkodzonych tile entity.
  • despawn-ranges:
   • Wartości domyślne:
    • soft: 32
    • hard: 128
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za dystans, po którym entity będą despawnowane w sposób delikatny oraz losowy (soft) lub siłowy (hard).
  • frosted-ice:
   • Wartości domyślne:
    • enabled: true
    • delay:
     • min: 20
     • max: 40
   • Przyjmuje wartości true/false (enabled) oraz liczbowe (min/max).
   • Odpowiada za to, czy lód ma zamarzać (enabled) oraz za to, po jakim czasie minimalnym (min) oraz maksymalnym (max).
  • fishing-time-range:
   • Wartości domyśle:
    • MinimumTicks: 100
    • MaximumTicks: 600
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za minimalny (MinimumTicks) oraz maksymalny (MaximumTicks) czas w tickach, po jakich gracz może złowić rybę.
  • falling-block-height-nerf:
   • Wartość domyślna: 0
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za wysokość, po której serwer usunie wszelakie spadające bloki.
  • tnt-entity-height-nerf:
   • Wartość domyślna: 0
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za wysokość, po której serwer usunie wybuchające TNT.
  • portal-search-radius:
   • Wartość domyślna: 128
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną odległość, w której serwer szuka istniejących portali. Jeśli w tym obszarze nic nie znajdzie, tworzy nowy.
  • optimize-explosions:
   • Wartość domyślna: false
   • True - serwer będzie używał zoptymalizowanej wersji obliczeń eksplozji.
   • False - serwer będzie używał domyślnej wersji obliczeń eksplozji.
  • use-vanilla-world-scoreboard-name-coloring:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer będzie używał nie zmodyfikowanego scoreboardu do kolorowania nicków graczy
   • False - Serwer będzie używał nie zmodyfikowanego scoreboardu do kolorowania nicków graczy
  • delay-chunk-unloads-by:
   • Wartość domyślna: 10s
   • Przyjmuje wartości czasowe (np: 1s, 5m, itp).
   • Odpowiada za ustawienie czasu między usuwaniem chunków w pamięci, w sekundach.
  • max-auto-save-chunks-per-tick:
   • Wartość domyślna: 24
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość chunków zapisanych automatycznie podczas 1 ticka.
  • save-queue-limit-for-auto-save:
   • Wartość domyślna: 50
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za limit maksymalnie dodanych chunków do auto-zapisu.
  • enable-treasure-maps:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Osadnicy mogą handlować mapami skarbów.
   • False - Osadnicy nie mogą handlować mapami skarbów.
  • treasure-maps-return-already-discovered:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Mapy mogą wskazywać odkryte już struktury.
   • False - Mapy nie mogą wskazywać odkrytych struktur.
  • max-chunk-sends-per-tick:
   • Wartość domyślna: 81
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość chunków wysyłanych do gracza podczas 1 ticka.
  • prevent-moving-into-unloaded-chunks:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Gracz nie może wejść w niezaładowane chunki.
   • False - Gracz może wejść w niezaładowane chunki.
  • max-chunk-gens-per-tick:
   • Wartość domyślna: 10
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość generowanych chunków podczas 1 ticka.
  • queue-light-updates:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Serwer będzie przenosił aktualizację świata na koniec kolejki zadań podczas 1 ticka.
   • False - Serwer będzie aktualizował światło zgodnie z harmonogramem.
  • lootables:
   • auto-replenish:
    • Wartość domyślna: false
    • True - Przedmioty w skrzynkach generowanych w strukturach będą się regenerować.
    • False - Przedmioty w skrzynkach nie będą się regenerować.
   • restrict-player-reloot:
    • Wartość domyślna: true
    • True - Serwer będzie blokował przed grabieniem jednej skrzynki przez tego samego gracza w nieskończoność.
    • False - Serwer nie będzie blokował przed grabieniem jednej skrzynki przez tego samego gracza.
   • reset-seed-on-fill:
    • Wartość domyślna: true
    • True - Skrzynki będą wypełniane innymi przedmiotami co poprzednio.
    • False - Skrzynki będą wypełniane tymi samymi przedmiotami.
   • max-refills:
    • Wartość domyślna: -1
    • Przyjmuje wartości liczbowe.
    • Odpowiada za maksymalną ilość regeneracji przedmiotów w skrzynce.
   • refresh-min:
    • Wartość domyślna: 12h
    • Przyjmuje wartości czasowe (np: 1s, 5m, itp).
    • Odpowiada za minimalny czas, po którym skrzynka zostanie ponownie wypełniona.
   • refresh-max:
    • Wartość domyślna: 2d
    • Przyjmuje wartości czasowe (np: 1s, 5m, itp).
    • Odpowiada za maksymalny czas, po którym skrzynka zostanie ponownie wypełniona.
  • lightning-strike-distance-limit:
   • Wartości domyślne:
    • sound: -1
    • impact-sound: -1
    • flash: -1
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za odległość, w której widać (flash) oraz słychać piorun (sound) oraz jego uderzenie (impact-sound). Wartość -1 oznacza nieskończoność.
  • max-growth-height:
   • Wartości domyślne:
    • cactus: 3
    • reeds: 3
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną wysokość kaktusów (cactus) oraz trzciny (reeds).
  • filter-nbt-data-from-spawn-eggs-and-related:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Serwer będzie usuwał niebezpieczne dane z jaj spawnujących, spadających bloków oraz innych przedmiotów nadużywanych w trybie kreatywnym.
   • False - Serwer będzie nie usuwał niebezpiecznych danych z jaj spawnujących, spadających bloków oraz innych przedmiotów nadużywanych w trybie kreatywnym.
  • duplicate-uuid-resolver:
   • Wartość domyślna: saferegen
   • Przyjmuje wartość tekstową.
   • Odpowiada za naprawę powielonych uuid.
  • duplicate-uuid-saferegen-delete-range:
   • Wartość domyślna: 32
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za to, co ile prób naprawy uuid entity ma zostać usunięte.
  • disable-creeper-lingering-effect:
   • Wartość domyślna: false
   • True - Creepery nie będą zostawiać za sobą losowych cząsteczek dymu.
   • False - Creepery mogą zostawiać za sobą losowe cząsteczki dymu.
  • max-entity-collisions:
   • Wartość domyślna: 8
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za maksymalną ilość kolizji jednego entity z innymi, które będą obliczane.
  • hopper:
   • cooldown-when-full:
    • Wartość domyślna: true
    • True - Serwer poczeka zanim spróbuje dodać przedmiot do pełnego leja.
    • False - Serwer cały czas będzie próbował dodać przedmiot do pełnego leja.
   • disable-move-event:
    • Wartość domyślna: false
    • True - Leje nie będą aktywowały ewentu InventoryMoveItemEvent. Może to spowodować błędy w pluginach, które to wykorzystują.
   • False - Leje będą aktywowały ewent InventoryMoveItemEvent.

Dziękuję za przeczytanie.

Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem :slight_smile:


Który silnik Minecraft dla początkujących?
[WANTED] Kompletny poradnik dotyczący konfiguracji serwera MC
#2

Temat niekompletny, czy dziś się wyrobisz? Pamiętaj, że jeśli uważasz, że nie zdążysz, możesz poprosić o przedłużenie czasu w temacie z wanted :slight_smile:
/edit 02.01.2019 @Patbox
Temat zaktualizowany, czas więc na moją aktualizację:

Polska język to bardzo trudna język?
większą ilość obrażeń powinno być :wink:

Tu podobnie, powinno być nie blokuje możliwości.

Poza tym nie widzę żadnych błędów :slight_smile: