Opis/Konfiguracja pliku bukkit.yml


#1

Omówienie bukkit.yml:

Uwaga, aby plik bukkit.yml był dostępny musisz użyć silnik Bukkit lub jego pochodne. Bukkit możesz pobrać z https://mcmirror.io/downloads/CraftBukkit

Terminologia:

True - (pl: Prawda). Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona aktywowana.

False - (pl: Fałsz). Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona wyłączona.

Entity - Każdy byt nie będący blokiem. Do nich zaliczamy: zwierzęta, potwory, obrazy, ramki na przedmioty, graczy, itp…

Tick - Najmniejsza jednostka czasu/zmian w Minecraft. 1 sekunda przy pełnej wydajności serwera powinna być równa 20 tickom.

Event - zdarzenie, które aktywuje pewne funkcje itp.

Timings - System sprawdzania obciążenia serwera.

Alias - alternatywna nazwa komendy, która nie zmienia jej działania.

Tak wygląda niezmodyfikowany plik bukkit.yml

bukkit.yml
# This is the main configuration file for Bukkit.
# As you can see, there's actually not that much to configure without any plugins.
# For a reference for any variable inside this file, check out the Bukkit Wiki at
# https://www.spigotmc.org/go/bukkit-yml
# 
# If you need help on this file, feel free to join us on irc or leave a message
# on the forums asking for advice.
# 
# IRC: #spigot @ irc.spi.gt
#  (If this means nothing to you, just go to https://www.spigotmc.org/go/irc )
# Forums: https://www.spigotmc.org/
# Bug tracker: https://www.spigotmc.org/go/bugs


settings:
 allow-end: true
 warn-on-overload: true
 permissions-file: permissions.yml
 update-folder: update
 plugin-profiling: false
 connection-throttle: 4000
 query-plugins: true
 deprecated-verbose: default
 shutdown-message: Server closed
spawn-limits:
 monsters: 70
 animals: 10
 water-animals: 15
 ambient: 15
chunk-gc:
 period-in-ticks: 600
 load-threshold: 0
ticks-per:
 animal-spawns: 400
 monster-spawns: 1
 autosave: 6000
aliases: now-in-commands.yml

Co oznaczają te opcje?

 • settings: - Główna kategoria ustawień. W niej znajdują się:
  • allow-end:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Świat End jest włączony.
   • False - Świat End jest wyłączony.
  • warn-on-overload:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Jeśli serwer będzie przeciążony, w konsoli pojawi się komunikat.
   • False - Komunikat przy przeciążeniu nie będzie wyświetlony.
  • permissions-file:
   • Wartość domyślna: permissions.yml
   • Przyjmuje wartości tekstowe.
   • Odpowiada za lokalizację pliku z uprawnieniami.
  • update-folder:
   • Wartość domyślna: update
   • Przyjmuje wartości tekstowe.
   • Odpowiada za lokalizację folderu używanego podczas aktualizacji.
  • plugin-profiling:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Pozwala na użycie komendy /timings. Używane do określenia czasu zużywanego przez plugin na eventy.
    False - Czas używany przez pluginy nie będzie liczony.
  • connection-throttle:
   • Wartość domyślna: 4000
   • Przyjmuje wartości liczbowe.
   • Odpowiada za czas między możliwością wejścia na serwer. Jest wyrażany w milisekundach. Działa on globalnie, czyli obejmuje wszystkich graczy jednocześnie.
  • query-plugins:
   • Wartość domyślna: true
   • True - Serwer wysyła listę pluginów podczas wysyłania statusu query.
   • False - Serwer nie wysyła listy pluginów podczas wysyłania statusu query.
  • deprecated-verbose:
   • Wartość domyślna: default
   • Przyjmuje wartość default oraz true/false
   • Default - Wysyła ostrzeżenie o odwołanie eventu, chyba, że programista zablokował to.
   • True - Wysyła zawsze ostrzeżenie o odwołaniu eventu.
   • False - Nigdy nie wysyła ostrzeżenia o odwołaniu eventu.
  • shutdown-message:
   • Wartość domyślna: Server closed
   • Przyjmuje wartości tekstowe.
   • Odpowiada za wiadomość podczas wyłączenia serwera.
 • spawn-limits:
  • Wartości domyślne:
   • monsters: 70
   • animals: 10
   • water-animals: 15
   • ambient: 15
  • Przyjmuje wartości liczbowe.
  • Odpowiada za maksymalną ilość potworów (monsters), zwierząt (animals), zwierząt wodnych (water-animals) oraz otaczających np. nietoperzy (ambient) jakie mogą się pojawić.
 • chunk-gc:
  • Wartości domyślne:
   • period-in-ticks: 600
   • load-threshold: 0
  • Odpowiada za czas w tickach, po którym chunki, które powinny być wcześniej usunięte z pamięci, ale z jakiegoś powodu nie zostały, zostaną usunięte z pamięci (period-in-ticks). Wartość load-threshold odpowiada za to, ile chunków musi przedtem zostać jeszcze załadowanych.
 • ticks-per:
  • Wartości domyślne:
   • animal-spawns: 400
   • monster-spawns: 1
   • autosave: 6000
  • Przyjmuje wartości liczbowe.
  • Odpowiada za to, ile ticków musi minąć między próbą pojawienia się zwierząt (animal-spawns) i potworów (monster-spawns) oraz czas między automatycznym zapisem.
 • aliases:
  • Wartość domyślna: now-in-commands.yml
  • Przyjmuje wartości tekstowe.
  • Odpowiada za położenie pliku z aliasami.

Dziękuję za przeczytanie.

Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem :slight_smile:


[WANTED] Kompletny poradnik dotyczący konfiguracji serwera MC
#2

przy przeciążeniu*

Popraw markdown :v

Dodałbym że funkcja działa globalnie, a nie tylko danego gracza :V

nie wysyła listy pluginów*

a nie między?

raczej za położenie pliku z aliasami :wink:

Poza tymi błędami nie mam żadnych zastrzeżeń :slight_smile: