Okres wygasania usługi VPS w lvlup.pro

vps
lvlup
Tagi: #<Tag:0x00007f14a38a5840> #<Tag:0x00007f14a38a5520>

#1

Cześć :slight_smile:
Czy po zakończeniu się dzierżawy vps’a mam jeszcze jakiś czas na przedłużenie go?
czy dnia którego kończy mi się vps trace pliki bez powrotnie i musze robić kopie zapasową przed czasem zakończenia vps’a ?


#2

Regulaminy się czyta :\


art. 8. W przypadku gdy Usługobiorca nie przedłuży ważności Usługi stanie się ona nieaktywna. Usługodawca zobowiązuje się przechowywać w swoim systemie teleinformatycznym dane Usługobiorcy przez okres nie krótszy niż 30 dni. Po tym czasie przechowywane dane Usługobiorcy mogą zostać usunięte zsystemu teleinformatycznego Usługodawcy.


#3

szukałem ale ślepy jestem :stuck_out_tongue: do zamkniecia


#4

Tutaj się tematów zazwyczaj nie zamyka.


#5

Kliknij taki guziczek pod moim postem żeby oznaczyć jako rozwiązane:


#6

Po wygaśnięciu VPS jest widoczny jeszcze 3 dni w panelu klienta i można przedłużyć jego ważność. Po przedłużeniu wszystko wraca na miejsce, nic się nie zmienia.

Po upłynięciu 3 dni VPS jest usuwany z panelu klienta wraz z danymi a adres IP wraca do puli gdzie może zostać wykorzystany do utworzenia VPS dla innego klienta.

Do 30 dni od wygaśnięcia (mimo że serwera nie ma już w panelu) można jeszcze przywrócić dane przy pomocy tej usługi:

W przypadku skorzystania z usługi przywrócenia kopii (wystarczy utworzyć zgłoszenie oraz dokonać wpłaty), dane te można wtedy pobrać spod linku HTTPS podanego przez obsługę w wyznaczonym czasie lub przywrócić na nowo zakupionym VPS o tym samym pakiecie w tej samej ofercie, wtedy dane pozostają bez zmian lecz zmienia się adres IP.


VPS - zbiór poradników
#7