Nginx 111 error

server {
	
listen 80;
listen 443;
	server_name beta.dblista.pl;
	server_tokens off;

	location / {
		proxy_set_header Host $http_host;
		proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
		proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
		proxy_pass http://0.0.0.0:3331;
	}

	access_log  /var/log/nginx/dblista_access.log;
	error_log   /var/log/nginx/dblista_error.log;
}

Błąd:

2020/02/05 16:26:58 [error] 887#887: *1 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: x.x.x.x, server: beta.dblista.pl, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “http://0.0.0.0:3331/”, host: “beta.dblista.pl”

Czy ktoś z was może wie jak sobie z tym poradzić?

Tak strzelając:

proxy_pass http://127.0.0.1:3331;

I swoją aplikację z tego portu też ustaw, żeby się bindowała na ten port na adresie 127.0.0.1.

1lajk

:thinking:
Spróbuję…
Tylko beta ma problem… reszta jest podobnie skonfigurowana i takich problemów niema

Beta jest ustawiona na 0.0.0.0, ale ok spróbuję

Ustawiłem, ale teraz pojawił się inny błąd:

2020/02/05 17:49:32 [error] 4761#4761: *22 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: x.x.x.x, server: beta.dblista.pl, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:3331/favicon.ico", host: "beta.dblista.pl", referrer: "https://beta.dblista.pl/"

Aplikacja node nie zwraca żadnych błędów

Na pewno ten serwer poprawnie obsługuje takie żądania? Upewniłbym się z tej samej “maszyny” wgetem, czy innym oprogramowaniem.

Naprawiłem już tamten problem, zapomniałem wstawić , w kodzie za “localhost”

Tak czy owak po minucie ładowania strony zwraca mi:

2020/02/05 17:55:47 [error] 4761#4761: *79 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: x.x.x.x, server: beta.dblista.pl, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:3331/", host: "beta.dblista.pl", referrer: "https://beta.dblista.pl/"

Zweryfikowałeś, czy strona działa bez udziału serwera pośredniczącego, tak jak pisałem w poprzednim poście?

Dzięki za pomoc. Pewnie to, co pisałeś rozwiązało by mój problem.
Postanowiłem przywrócić kod do poprzedniej zapisanej wersji jak i config do wersji która jest wyżej. Po wykonaniu tych czynności wszystko znowu śmiga :smiley:

1lajk