Nexus 3 - Tworzymy pierwsze repozytorium!

O pordaniku


W tym poradniku będziemy tworzyć swoje pierwsze repozytorium w Nexusie, będzie to przykładowo repozytorium APT (czyli dla Ubuntu i Debiana)


Krok 1

Przygotowania


Pierw musimy mieć zainstalowanego Nexusa na naszym VPS:


Krok 2

Logowanie do panelu
Aby się zalogować najpierw trzeba wejść na stronę http://<IPv4>:8081 i zalogować się poprzez kliknięcie: image

Wyskoczy nam takie okienko z prośbą o wprowadzenie danych logowania:
image

Domyślny login to admin, hasło po instalacji trzeba było zmienić więc wpisujemy wybrane po instalacji hasło.


Krok 3

Przegląd panelu

Panel po logowaniu wygląda następująco:

Przechodzimy do Server administration and configuration czyli klikamy image

Następnie ujrzymy taką stronę dzięki której możemy zarządzać naszym nexusem i repozytoriami:


Krok 4

Stworzenie własnego repozytorium APT
W celu stworzenia repozytorium APT, przechodzimy do zakładki Repositories z sidebara po lewej stronie:
image
i ujrzymy pare domyślnie utworzonych repozytorii można je usunąć klikając na nie i wybierając Delete repository lub po prostu zostawić i zignorować.


Ja mam aktualnie puste iż usunąłem domyślne repozytoria

Aby utworzyć repozytorium wybieramy Create Repository (ten guzik na górze) image

Wyświetli się nam taka oto lista:


I teraz tak, aby mieć własne repozytorium na który będą wrzucane nasze paczki musimy wybrać apt (hosted) dlaczego?
Proxy - jak sama nazwa mówi on będzie tylko przepuszczał ruch do danego repozytorium które ustawimy ruch przez naszego nexusa.
Group - Grupa istniejących repozytoriów.

Więc dobrze, mamy wybrane repozytorium które chcemy utworzyć i otrzymujemy taki formularz:

Zacznijmy od nazwy, tam najlepiej jakby nie było spacji iż mogą wystąpić problemy, my na ten przykład damy nazwę LVLUP,
Distribution czyli jakie dystrybucje mogą korzystać z tego repo, aby było jedno repo dla debiana/ubuntu możemy wpisać all, jak nie to wpisujemy nazwę kodową dystrybucji np. bionic

Teraz czas na ustawienia APT’a, czyli klucz GPG.
W tym celu wchodzimy na SSH i wprowadzamy komendę gpg --gen-key

GPG poprosi nas o dane:
image
Proszę się nie sugerować tymi danymi iż one są przykładowe!
Po wpisaniu danych zapyta nas czy chcemy coś zmienić jak nie wpisujemy o i klikamy ENTER

Wtedy zapyta nas o hasło którego NIE MOŻNA ZGUBIĆ! iż ono będzie wymagane przez nexusa podczas tworzenia repozytorium!

Po udanym tworzeniu klucza otrzymamy następujący tekst:

Teraz musimy jakoś skopiować ten klucz? :thinking:
Zrobimy to za pomocą gpg --export-secret-key --armor, system poprosi o hasło do klucza GPG i wyrzuci nam prywatny klucz którego nie można udostępniać!


Część wygenerowanego klucza

Kopiujemy go całego i wklejamy do pola


w polu pod kluczem wpisujemy hasło które ustawiliśmy dla klucza podczas generowania:

Dobrze gdy wszystko wypełniliśmy możemy zatwierdzić przyciskiem Create Repository image

:tada:

Repozytorium utworzone!


Krok 5

Dodawanie paczek do repozytorium

Gdy mamy już nasze repozytorium przechodzimy na stronę główna nexusa image

Następnie przechodzimy do zakładki image
Wybieramy repozytorium gdzie chcemy uploadować paczkę

I wybieramy plik który chcemy dodać do repo
image


Bonus

Dodanie klucza publicznego GPG do keyserver’a Ubuntu
ID Klucza znajdziemy w następujący sposób:
image
ID Klucza to w tym wypadku 9390711D201E2B3ECEBA53BE588358C3124F0D3E

Wykonujemy komendę

gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --send-keys ID_Klucza

i po poprawnym wysłaniu dostaniemy taki komunikat
image

Następnie przechodzimy na stronę http://keyserver.ubuntu.com i w polu do wyszukiwania

image

Wpisujemy to co w polu Real Name podczas tworzenia klucza.
Jeżeli wyskoczy że nie znaleziono, to powtórz wyszukiwanie

I teraz jest nasz klucz na keyserverze ubuntu

Import klucza publicznego na nasz 2 serwer ew. komputer klienta + dodanie repozytorium do sources.list
To zaznaczone to publiczne ID klucza!


Kopiujemy to i wklejamy na koniec komendy

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys ID

Zatwierdzamy enterem i po poprawnym imporcie powinniśmy otrzymać:

Aby dodać do systemu repozytorium edytujemy /etc/apt/sources.list
i na koniec wklejamy

deb http://<IPv4>:8081/repository/nazwa/ <all / dystrybucja którą wprowadziliście podczas tworzenia repo >

Jeżeli ci się spodobało daj :heart: :smiley:

1 polubienie