Nextcloud nie działa

zarządzanie
vps
Tagi: #<Tag:0x00007f14a0c1b310> #<Tag:0x00007f14a0c1aff0>

#21


Takie cos mi sie wyswietla


#22

Mój błąd, chodziło o komendę chown.

chown ww-data:www-data -R /var/www/html

#23


Takie coś


#24

chown -R www-data:www-data -R /var/www/html


#25


Pomoze ktoś?


#26

Są to tylko ostrzeżenia, nie są one krytyczne (niby).


#27

Ten wpis został oflagowany przez społeczność i został tymczasowo ukryty.