Netty epoll Server IO

Mam mocny wysyp w konsoli :frowning: i tak cały czas prawie ale serwer chodzi
Error w PasteBin

No coś się silnik wysypał, standard przy MC.

Masz jego najnowszą wersję? Jak wyglądasz z Javą na hoście?

Problem z pluginiem ViaVersion.
Spróbuj go usunąć lub zaktualizować do najnowszej wersji.

Oby silnik, java 11 papera staram się aktualizować ale czasami net nie pozwala

Okej zrobię

aaa właśnie normalnie nowa wersje zainstalować czy jak?

znów

[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/ERROR]: io.netty.handler.codec.EncoderException: String too big (was 290930 bytes encoded, max 32767)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: io.netty.handler.codec.EncoderException: String too big (was 290930 bytes encoded, max 32767)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketDataSerializer.a(PacketDataSerializer.java:393)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketDataSerializer.a(PacketDataSerializer.java:385)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketStatusOutServerInfo.b(PacketStatusOutServerInfo.java:34)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:46)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:15)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor49.invoke(Unknown Source)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at us.myles.ViaVersion.util.PipelineUtil.callEncode(PipelineUtil.java:71)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at us.myles.ViaVersion.bukkit.handlers.BukkitEncodeHandler.encode(BukkitEncodeHandler.java:49)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor48.invoke(Unknown Source)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelInjector.encode(ChannelInjector.java:529)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelInjector.access$100(ChannelInjector.java:71)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelInjector$1.encode(ChannelInjector.java:269)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.codec.MessageToByteEncoder.write(MessageToByteEncoder.java:107)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelInjector$1.write(ChannelInjector.java:275)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWrite0(AbstractChannelHandlerContext.java:717)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWrite(AbstractChannelHandlerContext.java:709)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.write(AbstractChannelHandlerContext.java:792)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.write(AbstractChannelHandlerContext.java:702)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.codec.MessageToMessageEncoder.write(MessageToMessageEncoder.java:110)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWrite0(AbstractChannelHandlerContext.java:717)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWriteAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:764)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.write(AbstractChannelHandlerContext.java:790)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:758)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:808)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.writeAndFlush(DefaultChannelPipeline.java:1025)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannel.writeAndFlush(AbstractChannel.java:294)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelProxy.writeAndFlush(ChannelProxy.java:327)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.NetworkManager.b(NetworkManager.java:291)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.NetworkManager.dispatchPacket(NetworkManager.java:267)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.NetworkManager.sendPacket(NetworkManager.java:243)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.NetworkManager.sendPacket(NetworkManager.java:229)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at com.destroystokyo.paper.network.StandardPaperServerListPingEventImpl.processRequest(StandardPaperServerListPingEventImpl.java:107)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketStatusListener.a(PacketStatusListener.java:149)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketStatusInStart.a(SourceFile:22)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.PacketStatusInStart.a(SourceFile:8)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.NetworkManager.a(NetworkManager.java:180)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.NetworkManager.channelRead0(NetworkManager.java:169)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.NetworkManager.channelRead0(NetworkManager.java:48)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler.channelRead(SimpleChannelInboundHandler.java:99)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:302)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.fireChannelRead(ByteToMessageDecoder.java:324)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:296)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelInjector$2.channelRead(ChannelInjector.java:290)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.fireChannelRead(ByteToMessageDecoder.java:324)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:296)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at net.minecraft.server.v1_16_R3.LegacyPingHandler.channelRead(LegacyPingHandler.java:121)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.timeout.IdleStateHandler.channelRead(IdleStateHandler.java:286)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.handler.flush.FlushConsolidationHandler.channelRead(FlushConsolidationHandler.java:152)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline$HeadContext.channelRead(DefaultChannelPipeline.java:1410)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRead(DefaultChannelPipeline.java:919)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.epoll.AbstractEpollStreamChannel$EpollStreamUnsafe.epollInReady(AbstractEpollStreamChannel.java:792)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.processReady(EpollEventLoop.java:475)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:378)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$4.run(SingleThreadEventExecutor.java:989)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74)
[19:35:13] [Netty Epoll Server IO #2/WARN]: 	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

Zainstaluj najnowszego papera oraz zaktualizuj javę rówież do najnowszej.

Java 11 nie jest wspierana przez wszystkie pluginy, dlatego zainstaluj Java 8

Większość pluginów działa poprawnie z Java 8

Takie informację można znaleźć w sieci :wink:
Poradniki odinstalowania Java 11 oraz zainstalowania Java 8 można znaleźć tutaj na forum

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.