Netdata - Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym

logo_green_fill_text_under_black(2)
Monitoruje wydajność i status w czasie rzeczywistym dla systemów i aplikacji. Jest to wysoce zoptymalizowany agent monitorowania instalowany we wszystkich systemach i kontenerach.

WWW: netdata.cloud
GitHub: github.com/netdata/netdata
Dokumentacja: docs.netdata.cloud


Odnosząc się do możliwości

  • Wgląd w czasie rzeczywistym na temat wszystkiego, co dzieje się w systemach
  • Wysoce integralny interfejs pulpitów nawigacyjnych
  • Przechowuje długoterminowe miary historyczne dla dni, tygodni lub miesięcy, z dokładnością do 1 sekundy.
  • Skaluje do nieskończoności - można go zainstalować na wszystkich serwerach, kontenerach, maszynach wirtualnych i urządzeniach IoT.
  • Zero zależności - Uruchamia niestandardowy serwer WWW dla swoich statycznych plików internetowych i interfejsu API sieci Web.
  • Tworzeni szablonów alertów - Informuje cię o występujących problemach zdefiniowanych w szablonie.

Instalacja

3lajki