Multiverse-Core

Multiverse-Core - plugin na serwery Minecraft pracujące pod silnikiem Bukkit, Spigot lub MCPC+ umożliwiający tworzenie wielu światów (map) na jednym serwerze.

Instalacja

Aby zainstalować Multiverse-Core na serwerze, pobierz plik Multiverse-Core-x.x.jar (gdzie x.x = wersja pluginu) [ze strony] (http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/multiverse-core/), a następnie za pomocą klienta FTP wgraj go na swój serwer do folderu plugins. Zrestartuj swój serwer lub przeładuj go komendą /reload i voila! Powinien wytworzyć się folder o nazwie Multiverse-Core, a w nim dwa pliki - config.yml i worlds.yml.
Plugin dostępny do wersji: 1.8.1.

Konfiguracja

Przyjrzyjmy się naszemu plikowi konfiguracyjnemu:

multiverse-configuration:
 ==: com.onarandombox.MultiverseCore.MultiverseCoreConfiguration
 enforceaccess: 'false'
 prefixchat: 'true'
 useasyncchat: 'true'
 teleportintercept: 'true'
 firstspawnoverride: 'true'
 displaypermerrors: 'true'
 globaldebug: '0'
 silentstart: 'false'
 messagecooldown: '5000'
 version: '2.9'
 firstspawnworld: world
 teleportcooldown: '1000'
 defaultportalsearch: 'false'
 portalsearchradius: '16'

Pierwszy parametr, czyli enforceaccess: 'false' mówi nam o wymuszaniu przez Multiverse dostępu do świata. Spośród dwóch wartości, true i false, zalecam tę drugą.

Następnie mamy prefixchat: 'true'. Jeśli chcemy by przed nickiem pojawiała się nazwa świata, ustawmy wartość true. Analogicznie jeśli nie chcemy by ta nazwa się pojawiała, ustawiamy false.

Kolejnym parametrem jest displaypermerrors: 'true'. Jeśli chcemy by użytkownik był powiadamiany jakich permisji brakuje mu do użycia komendy z Multiverse (np. gdyby gracz użył komendy stworzenia świata) ustawiamy true. Jeśli nie - false.

Następnie jest firstspawnworld: world' - jeśli nasz pierwszy świat nazywa się world, zostawmy to tak jak jest. W innym wypadku zmieńmy nazwę świata na prawidłową.

Parametr teleportcooldown: '1000' mówi nam o tym, jak często (w milisekundach) możemy używać komendy teleportującej na inny świat. 1000 milisekund = 1 sekunda, więc gdy przykładowo ustawimy 3000, będzie można się teleportować co 3 sekundy.

Za to messagecooldown: '5000' mówi nam o tym jak często można wysyłać wiadomości. Tak, to też jest podane w milisekundach.

Reszty parametrów radzę w ogóle nie ruszać, nie są one potrzebne a nieprawidłowe zmienianie ich może prowadzić do błędu pluginu.

Po każdej zmianie przeprowadzonej w tym pliku przeładujmy serwer komendą /reload lub /mv reload! Inaczej zmiany nie będą brane pod uwagę.

W pliku worlds.yml nie musimy nic zmieniać. Lecz możemy, dlatego go opiszę. Oto plik worlds.yml, a dokładnie sekcja jednego świata
worlds:

 world_nether:
  ==: MVWorld
  hidden: 'false'
  alias: ''
  color: WHITE
  style: NORMAL
  pvp: 'true'
  scale: '8.0'
  respawnWorld: ''
  allowWeather: 'true'
  difficulty: EASY
  spawning:
   ==: MVSpawnSettings
   animals:
    ==: MVSpawnSubSettings
    spawn: 'true'
    spawnrate: '-1'
    exceptions: []
   monsters:
    ==: MVSpawnSubSettings
    spawn: 'true'
    spawnrate: '-1'
    exceptions: []
  entryfee:
   ==: MVEntryFee
   amount: '0.0'
   currency: '-1'
  hunger: 'true'
  autoHeal: 'true'
  adjustSpawn: 'true'
  portalForm: ALL
  gameMode: SURVIVAL
  keepSpawnInMemory: 'true'
  spawnLocation:
   ==: MVSpawnLocation
   yaw: 0.0
   pitch: 0.0
   z: 0.0
   y: 103.0
   x: 0.0
  autoLoad: 'true'
  bedRespawn: 'true'
  worldBlacklist: []
  environment: NETHER
  seed: '-7462874514873736553'
  generator: 'null'
  playerLimit: '-1'

Ale nas dotyczy tylko kilka linijek, dlatego nimi się zajmiemy.
color: WHITE
Jeśli w pliku config.yml wcześniej ustaliliśmy by pokazywała się nam nazwa świata, tu możemy ustalić jej kolor.
pvp: 'true'
Dostępne wartości - true i false. Ustawiamy tu czy gracze mogą się bić na tym świecie, czy nie.
difficulty: EASY
Tu są dostępne 4 wartości: PEACEFUL, EASY, NORMAL, HARD i określają one poziom trudności na tym świecie

animals:
    ==: MVSpawnSubSettings
    spawn: 'true'
    spawnrate: '-1'
    exceptions: []

Tu dotyczy nas sekcja spawn: 'true'. Ustalamy czy mają się spawnić (pojawiać) zwierzęta na tym świecie. Dostępne wartości - true oraz false.
Tak samo jest w sekcji

monsters:
    ==: MVSpawnSubSettings
    spawn: 'true'
    spawnrate: '-1'
    exceptions: []

Różnica polega na tym, że tutaj chodzi o potwory (wrogie moby).
hunger: 'true'
Tu też możemy ustalić true lub false. Pierwsza opcja skutkuje tym, że graczom będzie się zmniejszał głód.
bedRespawn: 'true'
Ustalamy czy gracze bedą się odradzać na tym świecie w swoim łóżku (true) czy nie (false)
playerLimit: '-1'
Ustalamy limit graczy którzy mogą na raz przebywać na tym świecie. Liczba -1 oznacza brak limitu.

Komendy

No, konfiguracja za nami, teraz najważniejsze komendy :wink:

 • /mv - pokazuje listę dostępnych komend
 • /mv reload - przeładowuje pliki pluginu
 • /mv tp <gracz> <świat> - teleportuje gracza na wybrany świat
 • /mv create <nazwa> <normal|flat> - tworzy nowy świat
 • /mv delete <świat> - usuwa dany świat
 • /mv info <świat> - pokazuje informacje o danym świecie
 • /mv modify set monsters <false|true> - wyłącza/włącza potwory na świecie
 • /mv modify set animals <false|true> - wyłącza/włącza zwierzęta na świecie

Permissions

Wszystkie permisje dotyczące tego pluginu znajdziesz [na stronie] (http://github.com/Multiverse/Multiverse-Core/wiki/Big-List-O-Permissions).

/mv create [-g generator] [-t typ] – tworzenie nowego świata przykłady:
/mv create mapa normal – utworzy nam się zwykły świat o nazwie mapa
/mv create pieklo nether – utworzy nam się nether o nazwie pieklo
/mv create swiat_end end – utworzy nam się end o nazwie swiat_end
/mv create flat normal -t flat – utworzy nam się super płaska mapa o nazwie flat
/mv create plotme normal -g PlotMe – utworzy nam się mapa wygenerowana przez generator plotme
/mv create my_cloud_world -g SkyLandsPlus NORMAL – utworzy nam się mapa wygenerowana przez generator SkyLandPlus