MRT Czyli Minecraft RemoteToolkit

Minecraft RemoteToolkit

Tak w wielkim skrócie bo zbytnio nie ma co tu opisywać jest to program który automatycznie co dany czas restartuje nam serwer minecraft oraz automatycznie włącza go po każdym crashu

Zaznaczam że ten poradnik jest skierowany do osób które posiadają serwer na VPS a nie na hostingu.

Oficjalny link do pobrania
http://drdanick.com/minecraft/mcrtoolkit10a15_3.zip
Link do oficjalnego tematu
https://bukkit.org/threads/remotetoolkit-restarts-crash-detection-auto-saves-remote-console.674/

Konfiguracja

Po pobraniu archiwum i jego wypakowaniu znajdziecie 2 foldery. Folder UDP client pomijamy (można go usunąć) a zawartość serverdir przerzucamy do folderu gdzie mammy nasz serwer.

Pierwszym plikiem który edytujemy jest rtoolkit.sh

USER=user
PASS=pass

Zmieniamy na dowolne wartości aby nie były domyślne np.

USER=lvlup
PASS=bardzotajnehaslo

Zapisujemy plik i 33% mamy już skończone.

Kolejny plik do edycji to remote.properties i znajduje się w folderze toolkit

i tam edytujemy linijkę

telnet-enabled=true

na

telnet-enabled=false

Zapisujemy plik i przechodzimy teraz do edycji wrapper.properties

I teraz po //Będzie mój komentarz za co odpowiada dana funkcja

minecraft-server-jar=craftbukkit.jar //Nazwa naszego pliku serwera
extra-runtime-arguments=-Djline.terminal=jline.UnsupportedTerminal // Parametry dla java
server-arguments=–nojline,nogui // Dodatowe parametry dla serwera
initial-heap-size=1024M //Startowa pamięć ram dla serwera
maximum-heap-size=1024M // Maksymalna pamięć ram dla serwera
overridden-process-arguments=
server-restart-alerts=10m,5m,1m // Ile przed restartem ma pojawić się komunikat
server-saveall-period=0 //Automatyczny zapis serwera co dany czas np 2h
server-restart-delay=5h // co ile ma nan restartować się serwer lub o której godzinie np 04:00 24h
forced-restart-delay=5m
toolkit-autoshutdown-delay=0 //Po jakim czasie MRT ma się wyłączyć i serwer
toolkit-autoshutdown-alerts=10m,5m,1m //Ile przed wyłączeniem mają sie pojawić komunikaty
force-save-on-restart=true
restart-on-severe-exception=false
severe-exception-detection-level=1
disable-heartbeats-on-missing-plugin=true //Jeżeli nie wykryje pluginu wyłącza sprawdzanie jego
server-heartbeat-threshold=1m
failed-heartbeat-restart-count=5 //Ilosć prób sprawdzenia czy jest plugin
filter-ansi-escape-codes=auto
enable-jline=true
import-properties=true

Dla tych co chcą aby wszytko było po polsku można edytować jeszcze plik messages.txt

Teraz aby uruchomić nasz serwer wystarczy przejść do głównego folderu i wpisać ./rtoolkit.sh wiadomo oczywiście wszytko w screen :slight_smile:

Ok teraz komendy z poziomu gry

/restartsrv <[username:]password> //Restarujemy serwer lub też można wpisać komendę /stop
/holdsrv <[username:]password> //Zatrzymujemy serwer aby go ponownie uruchomić trzeba wpisać w konsoli .unhold
/reschedulerestart <[username:]password> //Zmieniamy czas restartów serwera
/stopwrapper <[username:]password> //Zatrzymujemy całego MRT

Komendy z poziomu konsoli (Wymienię tylko te najbardziej przydatne)

.help //Wyświetla wszytkie komendy
.hold //Zatrzumuje serwer
.unhold //Wznawia proces anszego serwera
.restart //Restartuje serwer

Pełna dokumentacja
http://drdanick.com/wiki/index.php?title=Legacy_Release_10_documentation

2lajki