Możliwość tworzenia własnych voucherów


#1

Czasem zdarza mi się pomyśleć, więc skorzystałem z tej możliwości i wymyśliłem bardzo ciekawy ficzer do nowego panelu - możliwość utworzenia własnych, jedno- (lub wielo-) razowych voucherów obniżających koszt określonej usługi (lub usług) o określoną kwotę, która zostałaby pobrana w momencie tworzenia z portfela tworzącego. Taki voucher możnaby potem podać komuś jako kod zniżkowy, którego używałoby się tak samo jak aktualne bony.
Do takich voucherów mogłaby istnieć oddzielna zakładka, w której można by nimi zarządzać, np wycofać nieużyty bon (vPLNy wracają do portfela), tworzyć nowe, lub edytować już istniejące.


#2

A może jakiś program zaproszeń, np do 5% dzięki wygenerowanemu kodowi:
1% od wpłaty biorącego kod, 4% zniżki na usługę dla uzywającego kod.
Itd
0% 5%
1% 4%
2% 3%
3% 2%
4% 1%
0% 5%


#3

Już to jest