Mały prosty monitor systemu i procesów dla systemu Linux

do-zaktualizowania
Tagi: #<Tag:0x00007f14a35eda80>

#1

ATOP

Atop to pełnoekranowy monitor wydajności ASCII dla systemu Linux, który może raportować aktywność wszystkich procesów (nawet jeśli procesy zakończyły się w tym przedziale), codzienne rejestrowanie aktywności systemu i procesu w celu długoterminowej analizy, podkreślając przeciążenie zasobów systemu przez używając kolorów, itp. W regularnych odstępach czasu pokazuje aktywność na poziomie systemu odnoszącą się do procesora, pamięci, wymiany, dysków (w tym LVM) i warstw sieciowych, a dla każdego procesu (i wątku) pokazuje np. wykorzystanie procesora, wzrost pamięci, wykorzystanie dysku, priorytet, nazwa użytkownika, stan i kod zakończenia. W połączeniu z opcjonalnym modułem jądra netatop pokazuje nawet aktywność sieci na proces / wątek.

Najważniejsze

Polecenie na szczycie ma kilka istotnych zalet w porównaniu do innych narzędzi monitorowania wydajności:

Zużycie zasobów przez wszystkie procesy. Pokazuje zużycie zasobów przez wszystkie procesy, które były aktywne w danym przedziale, a także zużycie zasobów przez te procesy, które zakończyły się podczas tego okresu.

Wykorzystanie wszystkich odpowiednich zasobów. Oczywiście pokazuje liczniki na poziomie systemowym dotyczące wykorzystania procesora i pamięci / wymiany, ale pokazuje również dyskowe I / O i liczniki wykorzystania sieci na poziomie systemu.

Stałe rejestrowanie wykorzystania zasobów. Jest w stanie przechowywać nieprzetworzone liczniki w pliku do długoterminowej analizy na poziomie systemu i poziomu procesu. Te surowe liczniki są kompresowane w momencie pisania, aby zminimalizować wykorzystanie miejsca na dysku. Domyślnie dzienne pliki dziennika są przechowywane przez 28 dni. Raporty o aktywności systemu można wygenerować z pliku dziennika przy użyciu polecenia atopsar.

Wyróżnij zasoby krytyczne. Podkreśla zasoby, które (prawie) osiągnęły krytyczne obciążenie, używając kolorów dla statystyk systemu.

Skalowalna szerokość okna. Jest w stanie dynamicznie dodawać lub usuwać kolumny w momencie powiększania lub zmniejszania szerokości okna.

Zużycie zasobów przez poszczególne wątki. Jest w stanie pokazać zużycie zasobów dla każdego wątku w procesie.

Tylko aktywność odtwarzania. Domyślnie wyświetla tylko zasoby systemowe i procesy, które były naprawdę aktywne w ostatnim interwale, więc dane wyjściowe dotyczące zasobów lub procesów, które były całkowicie pasywne podczas interwału, są domyślnie wyłączone.

Obserwuj tylko odchylenia. W przypadku aktywnych zasobów i procesów systemu wyświetlane jest tylko obciążenie w ostatnim przedziale (nie łączne wykorzystanie od uruchomienia systemu lub uruchamiania procesu).

Skumulowana aktywność procesu na użytkownika. Dla każdego interwału jest w stanie zgromadzić zużycie zasobów dla wszystkich procesów na użytkownika.

Skumulowana aktywność procesu na program. Dla każdego interwału jest w stanie zgromadzić zużycie zasobów dla wszystkich procesów o tej samej nazwie.

Skumulowana aktywność procesu na pojemnik. Dla każdego interwału jest w stanie zgromadzić zużycie zasobów dla wszystkich procesów w tym samym kontenerze.

Aktywność sieci na proces. W połączeniu z opcjonalnym modułem jądra netatop pokazuje liczniki na poziomie procesu dotyczące liczby przesyłanych pakietów TCP i UDP oraz zużytej przepustowości sieci na proces.

Instalujemy:

apt install atop

Uruchamiamy:

atop

Wychodzimy:

q

na górnym pasku pokazany na starcie jest uptime, widać również host jaki i aktualną datę i godzinę odświeżanie co 10s

tak wygląda na moim VPS KVM:

a tak na laptopie:

ot tyle może komuś się przyda :wink:


#2

Jak już mowa o monitorach systemu - to polecam sprawdzić sobie także aplikacje “htop”. Moim zdaniem nawet lepsza od atopa. Posiada kolorki, fajnie ułożone rzeczy, wiele opcji dodatkowych (jak np. użycie dysku przez dany proces czy I/O rate).

Instalacja:

apt-get install htop
yum install htop (wymaga epel-release - centos)

Użycie:
htop


#3

Widziałem coś na tej zasadzie, tylko że do PC - można było wmontować w np. okno obudowy. Był prosty i czytelny ekran z ładnymi wykresami kołowymi.
A takie coś w sumie bym zrobił do mojego serwera domowego, który stoi na strychu, gdybym
a) miał tańszy prąd
b) wchodził tam
:joy:
Mimo wszystko przetestuję, bo lubię takie bajery :smiley:


#4

taka myśl mi się nasuwa co miałeś na myśli?


A tak na poważnie też miałem serwer produkcyjny w domu który pracował od 2007 do 2015 non stop :wink:
Teraz tylko jest tam archiwum i włączam jak mam taką potrzebę :slight_smile:


#5

Chodziło mi o komputer do użytku codziennego, czyli coś innego niż serwer :wink:
Wiadomo, zawsze można się wszystkiego czepiać :smiley: