Karne uprawnienia TeamSpeak3

zarządzanie
ts3
Tagi: #<Tag:0x00007f33aa02c878> #<Tag:0x00007f33aa02c648>

#1

Możliwe, że poradnik dotyczący karnych rang na TeamSpeaka komuś się przyda.

- Ranga blokująca rozmowę:

i_client_talk_power Wartość -1; Negacja zaznaczone (zablokowanie mocy konwersacji klienta)

- Ranga blokująca pisanie :

i_client_private_textmessage_power Wartość: -1; Negacja: zaznaczone (zablokowanie pisania prywatnych wiadomości)
b_client_server_textmessage_send Negacja: zaznaczone (zablokowanie pisania wiadomości na serwer)
b_client_channel_textmessage_send Negacja: zaznaczone (zablokowanie pisania wiadomości na kanał)
b_client_offline_textmessage_send Negacja: zaznaczone (zablokowanie pisania wiadomości do klientów offline)
i_client_poke_power Wartość: -1; Negacja: zaznaczone (zablokowanie pisania zaczepek)

- Ranga blokująca poruszanie po kanałach:

b_channel_join_permanent Negacja: zaznaczone (zablokowanie dołączania do kanałów permanentnych)
b_channel_join_semi_permanent Negacja: zaznaczone (zablokowanie dołączania do kanałów tymczasowo-permanentnych)
b_channel_join_temporary Negacja: zaznaczone (zablokowanie dołączania do kanałów tymczasowych)

Dodatkowo, żeby ranga była tymczasowa (tylko obecna sesja to wyłączamy b_group_is_permanent), a jeżeli chcemy, żeby ranga była permanentna to po prostu to zaptaszamy na Wartości.