Java 8 na Ubuntu 14.04 lub nowszym

java
Tagi: #<Tag:0x00007f149f232c50>

#1

Coraz więcej aplikacji, pluginów i modów zaczyna wymagać Javy w wersji 8, więc warto zaktualizować :slight_smile:

Wchodzimy na konto root aby ciągle nie używać sudo

sudo su

Instalujemy narzędzie do dodawania repozytoriów o ile jeszcze go nie mamy

apt-get install software-properties-common python-software-properties --yes

Dodajemy repozytorium, odświeżamy listę paczek

add-apt-repository ppa:webupd8team/java --yes
apt-get update

Instalujemy javę 8, pojawią się dwa komunikaty, jeden informacyjny oraz drugi z licencją EULA od Oracle - dostawcy Javy.

apt-get install oracle-java8-installer --yes

Akceptujemy oba okna. Czekamy chwilę aż ściągną się niezbędne pliki i gotowe :tada:


Problem z odpaleniem serwera Minecraft na VPS
Serwer Project Ozone Lite problem ze startem