Jak zainstalować doker na openvz

Jak zainstalować doker na openvz

OpenVZ ma zbyt przestarzałą wersję jądra i nie jest to możliwe. Aby móc skorzystać z dockera, musisz używać vpsa typu kvm.