Jak włączyć RCON

W pliku server.properties

ustawiamy trzy parametry:

enable-rcon=true
rcon.password=
rcon.port=

Ważne dodaj koniecznie losowe hasło dla parametru rcon.password dla większego bezpieczeństwa

Po restarcie serwera w konsoli serwera powinna pojawić się informacja o włączonym RCON.