Instalacja PhpMyAdmin na Debian 10

Tagi: #<Tag:0x00007f139315f240> #<Tag:0x00007f139315f178> #<Tag:0x00007f139315f0b0>

Witajcie!

Dziś w krótkim poradniku opiszę jak zainstalować najnowszą* wersję phpmyadmin, czyli popularnego narzędzia do zarządzania bazami danych MySQL.
Do poradnika został użyty czysty VPS KVM reinstalowany przez funkcje panelu.

:warning: Jeśli używasz konta administratora “root”, nie musisz dodawać przedrostku sudo lub w przypadku błędu o braku komendy po prostu go usuń.

Krok 1: Instalacja potrzebnych pakietów

Na początek zajmijmy się instalacją potrzebnych pakietów, co do instalacji apache i mariadb odsyłam do poradnika autorstwa @adminek153 :

Debian 10 domyślnie w swoich repozytoriach posiada PHP w wersji 7.3, a więc dodawanie kluczy, repozytoriów możemy pominąć. Wpisujemy więc poniższe polecenie i czekamy na zakończenie instalacji wszystkich pakietów:

sudo apt install php-imagick php-phpseclib php-php-gettext php7.3-common php7.3-gd php7.3-imap php7.3-json php7.3-curl php7.3-zip php7.3-xml php7.3-mbstring php7.3-bz2 php7.3-intl php7.3-gmp unzip

Po instalacji pakietów w przypadku Apache2 wpisujemy:

systemctl restart apache2

Krok 2: Pobranie i instalacja PhpMyAdmin

:warning: Jeśli potrzebujesz zainstalować inną wersję phpmyadmin należy podmienić link po poleceniu wget i nazwę archiwum po poleceniu unzip.

Przechodzimy do naszego katalogu domowego lub dowolnego katalogu gdzie chcemy pobrać nasze archiwum, po czym wpisujemy:

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.0.1/phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.zip

Po pobraniu należy wypakować archiwum. Robimy to poleceniem:

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.0.1/phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.zip

:warning: Jeśli chcesz zmienić miejsce, w którym zapiszesz phpmyadmin zapamiętaj ściężkę do folderu, będzie później potrzebna!

Następnie przenosimy katalog do katalogu /usr/share

sudo mv phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages /usr/share/phpmyadmin

Następnie w celu uniknięcia problemów z uprawnieniami plików ustalamy użytkownika serwera www (www-data) jako właściciela plików:

sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/phpmyadmin

Krok 3: Tworzenie bazy danych dla PhpMyAdmin

Następnym krokiem w naszym poradniku jest stworzenie bazy danych dla naszego narzędzia. W tym celu musimy wejść do naszego serwera MySQL:

sudo mysql -u root

Kiedy już to zrobiliśmy musimy utworzyć wcześniej powiedzianą bazę danych, więc w konsoli serwera mysql:

CREATE DATABASE phpmyadmin DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Następnie tworzymy użytkownika, który będzie miał do niej dostęp zamieniając super_tajne_haslo na ustalone przez nas hasło:

:warning: Pamiętaj o utworzeniu mocnego hasła, używanie słabych haseł może narazić Cię na włamanie i/lub utratę danych, a tego byśmy nie chcieli prawda?

GRANT ALL ON phpmyadmin.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'twoje_super_tajne_haslo';

Następnie przeładowujemy uprawnienia poleceniem:

FLUSH PRIVILEGES;

Gdy zrobiliśmy już poprzednie kroki możemy wyjść z klienta mysql poleceniem:

EXIT;

Krok 4: Konfiguracja Apache2 do obsługi phpmyadmin

:warning: Jeśli wcześniej zmieniłeś ścieżkę zapisu narzędzia musisz je również zmienić w VirtualHoście. Inaczej serwer nie będzie mógł dobrze zinterpretować tego gdzie ma szukać naszego phpmyadmin.

Nadchodzi ten czas, ostatni krok w tym poradniku, a chodzi o konfigurację Apache2, aby poprawnie obsługiwał nasz PhpMyAdmin

Zaczynamy od stworzenia VirtualHosta, a po więcej informacji na ich temat odsyłam do wątku autorstwa @LinGruby :

Zaczynamy od stworzenia nowego pliku konfiguracyjnego VirtualHosta:

sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf

Następnie musimy utworzyć wpis VirtualHosta. Następujący wzór pozwoli na połączenie się z phpmyadmin przy użyciu http://mojeip/phpmyadmin:

# phpMyAdmin default Apache configuration

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
  Options SymLinksIfOwnerMatch
  DirectoryIndex index.php

  <IfModule mod_php5.c>
    <IfModule mod_mime.c>
      AddType application/x-httpd-php .php
    </IfModule>
    <FilesMatch ".+\.php$">
      SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>

    php_value include_path .
    php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
    php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/php/php-php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/
    php_admin_value mbstring.func_overload 0
  </IfModule>
  <IfModule mod_php.c>
    <IfModule mod_mime.c>
      AddType application/x-httpd-php .php
    </IfModule>
    <FilesMatch ".+\.php$">
      SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>

    php_value include_path .
    php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
    php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/php/php-php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/
    php_admin_value mbstring.func_overload 0
  </IfModule>

</Directory>

# Disallow web access to directories that don't need it
<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>
  Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
  Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
  Require all denied
</Directory>

Gdy już mamy nasz VirtualHost musimy go włączyć poleceniem:

sudo a2enconf phpmyadmin.conf

Następnie tworzymy “folder tymczasowy” dla naszego phpmyadmin:

sudo mkdir -p /var/lib/phpmyadmin/tmp
sudo chown www-data:www-data /var/lib/phpmyadmin/tmp

Na koniec przeładowujemy nasz serwer Apache2, aby zaaktualizował konfigurację:

sudo systemctl reload apache2

Zakończenie:

Gratulacje użytkowniku!
Właśnie przebrnąłeś przez niniejszy poradnik i powinieneś móc już cieszyć się efektami swojej pracy wchodząc na adres:

http://moje_ip/phpmyadmin

Pamiętaj jednak, aby dbać o używanie silnych haseł oraz o aktualności narzędzia, gdyż nowsze wersje mogą zawierać poprawki sporej ilości błędów, łatki bezpieczeństwa i poprawy stabilności.

To na tyle w tym poradniku, życzę miłego korzystania z PhpMyAdmin!


*Najnowsza wersja na dzień pisania poradnika to: 4.9.0.1

Poradnik miesiąca: wrzesień 2019

5lajków