Instalacja oraz konfiguracja serwera FiveM [Drift Server]

vps
Tagi: #<Tag:0x00007f343836ab50>

#1

Instalacja oraz konfiguracja serwera FiveM

W tym poradniku zamierzam zaprezentować instalację oraz podstawową konfigurację serwera FiveM na Ubuntu 16.04 które fabrycznie znajduje się na VPSach od lvlup.pro, czyli z ofert
https://lvlup.pro/oferta/vps-kvm-game-pro/
https://lvlup.pro/oferta/vps-kvm-pl/

W poradniku będę używał przedrostka sudo, ponieważ nie korzystam z konta root.

Tworzenie konta na linuxie

Ale dlaczego nie korzystamy z konta root?
~Z konta root nie powinno się korzystać na co dzień, ponieważ nie posiada ono żadnych ograniczeń przez co możemy narobić szkód w systemie.

Po poznaniu dlaczego nie korzystamy z root'a tworzymy nowe konto za pomocą komendy [W miejscu Enter new Unix password oraz Retype new Unix password podajemy hasło do naszego konta] :

adduser nazwa_użytkownika

image

po utworzeniu konta musimy dodać go jeszcze do grupy sudo, aby móc używać przedrostka w poleceniach.

usermod -g sudo nazwa_użytkownika

image

Krok 1

Po zalogowaniu się do VPS’a, aktualizujemy repozytoria i aplikacje używając:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Krok 2

Po aktualizacji repozytoriów oraz aplikacji, musimy przejść do głównego katalogu konta za pomocą komendy:

cd

następnie tworzymy dwa katalogi pod serwer.

mkdir fx-server
mkdir fx-server-data

Po utowrzeniu potrzebnych katalogów, pobieramy serwer FiveM [Jego najnowszą wersję możemy znaleźć na stronie runtime.fivem.net].

wget link-do-wersji

Krok 3

Po pobraniu serwera przyszedł czas na jego rozpakowanie, za pomocą komendy:

sudo tar -xvf fx.tar.xz -C fx-server

Następnie klonujemy repozytorium git, które jest nam potrzebne do poprawnego działania serwera:

git clone https://github.com/citizenfx/cfx-server-data.git fx-server-data

Możemy również usunąć już plik z serwerem, który pobraliśmy:

rm -r fx.tar.xz

Krok 4

Czas na konfigurację serwera :slight_smile:

Jeżeli plik konfiguracyjny server.cfg nie utworzył się nam automatycznie w katalogu fx-server-data, to musimy przejść do wyżej wspomnianego katalogu oraz go utworzyć:

cd fx-server-data
nano server.cfg

po utworzeniu wklejamy do niego:

# You probably don't want to change these!
# Only change them if you're using a server with multiple network interfaces.
endpoint_add_tcp "0.0.0.0:30120"
endpoint_add_udp "0.0.0.0:30120"

# These resources will start by default.
start mapmanager
start chat
start spawnmanager
start sessionmanager
start fivem
start hardcap
start rconlog
start scoreboard
start playernames

# This allows players to use scripthook based plugins such as lambda menu.
# Set this to 0 to disallow scripthook.
sv_scriptHookAllowed 1

# Uncomment this to enable RCON. Make sure to change the password.
#rcon_password changeme

# A comma-separated list of tags for your server.
# For example:
# - sets tags "drifting, cars, racing"
# Or:
# - sets tags "roleplay, military, tanks"
sets tags "default"

# Set an optional server info and connecting banner image url.
# Size doesn't matter, any banner sized image will be fine.
#sets banner_detail "http://url.to/image.png"
#sets banner_connecting "http://url.to/image.png"

# Set your server's hostname
sv_hostname "My new FXServer!"

# Nested configs!
#exec server_internal.cfg

# Loading a server icon (96x96 PNG file)
#load_server_icon myLogo.png

# convars which can be used in scripts
set temp_convar "hey world!"

# Uncomment this line if you do not want your server to be listed in the server browser.
#sv_master1 ""

# Want to only allow players authenticated with a third-party provider like Steam?
# Don't forget Social Club is a third party provider too!
#sv_authMaxVariance 1
#sv_authMinTrust 5

# Add system admins
add_ace group.admin command allow # allow all commands
add_ace group.admin command.quit deny # but don't allow quit
add_principal identifier.steam:110000112345678 group.admin # add the admin to the group

# Hide player endpoints in external log output.
sv_endpointprivacy true

# Server player slot limit (must be between 1 and 32)
sv_maxclients 32

# License key for your server (https://keymaster.fivem.net)
sv_licenseKey changeme

Dane które nas najbardziej interesują:

sv_hostname "Nazwa serwera"
sets tags "Tagi serwera"
sv_licenseKey changeme (Licencję możemy pozyskać na stronie https://keymaster.fivem.net)
sv_maxclients 1-32 (Sloty na serwerze)

Zapisujemy go klikając

CTRL + X

Krok 5

W końcu przyszła pora na pierwsze uruchomienie serwera :smile:.

Uruchamiamy serwer za pomoca polecenia:

sudo bash /home/UŻYTKOWNIK/fx-server/run.sh +exec server.cfg

Możemy teraz spróbować połączyć się z naszym serwerem, aby tego dokonać uruchamiamy aplikację FiveM na naszym komputerze oraz przechodzimy do zakładki Direct Connect, wpisujemy ip VPS’a i klikamy Connect.

Po sprawdzeniu klikamy na klawiaturze kombinację klawiszy, CTRL + C w konsoli vps’a, aby zatrzymać serwer fivem. Prawdę mówiąc mamy już działający serwer FiveM :smile:.

Krok 6 [Opcjonalnie]

Aby dodać jakieś modyfikację do serwera, musimy ją wgrać do katalogu:

/home/UŻYTKOWNIK/fx-server-data/resources/

oraz musimy dodać w pliku konfiguracyjnym linijkę:

start nazwa_modyfikacji

Paczka pod serwer Drift

Aby móc zagrać na paczce, musimy ją pobrać za pomocą komendy:

wget https://dl.lvlup.pro/esuu/8493/fivem-drift.zip

,wypakować używając:

unzip fivem-drift.zip -d /home/UŻYTKOWNIK/fx-server-data/resources/

oraz edytować plik server.cfg, dodając do niego linijki wgrywające modyfikacje. Paczka nie jest zbyt obszerna, została dodana w celu zaprezentowania jak korzystać z modyfikacji.

Paczka:

https://dl.lvlup.pro/esuu/8493/fivem-drift.zip

Instrukcja w formie filmiku:

https://youtu.be/XnpXaABPVJA


Wyglądem poradnika zainspirował mnie @DBanaszewski, przepraszam za zrobienia podobnego wyglądu :disappointed:


[WANTED] Instalacja oraz podstawowa konfiguracja FiveM
#2

Witam czy taki serwer mocno obciąża maszynę (vps, serwer dedykowany)?