Instalacja najnowszego Node.js na Ubuntu 14.04

Domyślnie w Ubuntu znajdziemy dość starego node’a.
Najlepiej mieć najnowszego co by daje najlepszą kompatybilność ze świeżymi bibliotekami :slight_smile:

Wystarczą dwie komendy:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Jeśli wcześniej przez pomyłkę zainstalowaliśmy podobnie brzmiące narzędzie (ale jest zupełnie do innych rzeczy) to warto je usunąć aby uniknąć pomyłki czy konfliktów

sudo apt-get remove node