Instalacja Javy 7, 8, 11 OpenJDK na CentOS 7

Instalacja repozytorium Epel

yum install epel-release -y

obraz

Instalacja Javy 1.7.0 OpenJDK

yum install java-1.7.0-openjdk java-1.7.0-openjdk-devel java-1.7.0-openjdk-headless -y

obraz

Instalacja Javy 1.8.0 OpenJDK

yum install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel java-1.8.0-openjdk-headless -y

Opcjonalnie

yum install java-1.8.0-openjdk-accessibility java-1.8.0-openjdk-debug -y

obraz

Instalacja Javy 1.11.0 OpenJDK

yum install java-11-openjdk java-11-openjdk-devel java-11-openjdk-headless -y

Opcjonalnie

yum install java-11-openjdk-accessibility java-11-openjdk-debug -y

obraz

Wiele wersji naraz

  • Należy zainstalować jave według podanych komend powyżej

Wybór głównej wersji javy (java …)

update-alternatives --config java

Tworzenie skrótów co binarek javy

Sprawdź listę zainstalowanych wersji javy

ls /usr/lib/jvm/java* | grep -E "(-openjdk-|.x86_64)"

obraz

Symlink do innej wersji javy (Każdy będzie posiadał inną scieźke z względu na to, że inna wersja paczki RPM itp.)

Przykład
ln -s /usr/lib/jvm/KATALOG_JAVY/jre/bin/java /usr/local/bin/javaX

2 polubienia

Brak wstępu, oprócz komend i screenów z terminala poradnik praktycznie nie zawiera niczego, a można było się tutaj rozpisać - Java vs OpenJDK, różnice między wersjami, możliwe błędy, etc.

3 polubienia

Warto byłoby wskazać w jaki sposób ustalić najbardziej odpowiednią wersję do instalacji np. wedle przykładowych zastosowań.

Inna będzie do serwisów WWW, inna do serwerów MC.

1 polubienie