Instalacja i wstępna konfiguracja serwera DHCP na serwerze dedykowanym w sieci OVH dla IP Failover - Proxmox

Tagi: #<Tag:0x00007f8a29c0eaf8> #<Tag:0x00007f8a29c0ea08>

Wprowadzenie:

 • Męczy Ciebie konfigurowanie sieci za każdym razem, gdy kopiujesz templatke? A może chciałbyś mieć kontrole na swoimi adresami :nosacz:. To poradnik właśnie dla Ciebie!

 • Poradnik zawiera przykładową konfigurację dla sieci OVH, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś użył go w innej sieci!

Instalacja:

 1. Żeby zainstalować serwer DHCP wpisz w terminalu swojego dedyka:
  apt install isc-dhcp-server

Podstawowa konfiguracja (IP Failover OVH):

 1. Przechodzimy do pliku /etc/default/isc-dhcp-server i wpisujemy, który interfejs sieciowy ma nasłuchiwać czy ktoś nas nie śledzi (w moim przypadku będzie to vmbr0):
  nano /etc/default/isc-dhcp-server

 2. W panelu klienta OVH / SyS generujemy adresy MAC dla naszych adresów IP Failover.

 3. Czas na konfigurację serwera DHCP, będziemy “przypinać” każdemu adresowi MAC ip-ka. W tym celu udajmy się do pliku /etc/dhcp/dhcpd.conf
  nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
  Legenda: IP_FO_nr - adres IP Failover; GATEWAY - brama, w przypadku OVH to adres IPv4 serwera dedykowanego z ostatnim oktetem 254 np. xxx.xxx.xxx.254; MAC_nr - wygenerowany w panelu adres MAC; VM_nr - nazwa VM-ki / hostname;
  UWAGA: konfiguracja przedstawiona dla pojedynczych adresów IP czyli tych /32 (maska 255.255.255.255), chociaż znając sieć OVH można by i stosować tą maskę np dla puli 4 czy 8 adresów… :rofl:

Cała konfiguracja pliku dhcpd.conf dla trzech adresów IP:

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

ddns-update-style none;

authoritative;

subnet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 {
}

host VM_1 {
    hardware ethernet MAC_1;
    option routers GATEWAY;
    option subnet-mask 255.255.255.255;
    fixed-address IP_FO_1;
}

host VM_2 {
    hardware ethernet MAC_2;
    option routers GATEWAY;
    option subnet-mask 255.255.255.255;
    fixed-address IP_FO_2;
}

host VM_3 {
    hardware ethernet MAC_3;
    option routers GATEWAY;
    option subnet-mask 255.255.255.255;
    fixed-address IP_FO_3;
}

Jeżeli chcesz możesz edytować (ja pozostawiłem je domyślne :stuck_out_tongue: ):
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; (serwery DNS)
default-lease-time 600; (czas dzierżawy)
max-lease-time 7200; (maksymalny czas dzierżawy)

Po testach na produkcji stwierdzam, że fajnie jest zmienić czasy dzierżawy (logi spamią):
default-lease-time 21600000; (czas dzierżawy)
max-lease-time 432000000; (maksymalny czas dzierżawy)

 1. Restartujemy nasz serwer DHCP i voilà :man_cook::
  service isc-dhcp-server restart

Korzystanie z DHCP na utworzonych szablonach:

Jak stworzyć szablony możesz dowiedzieć się korzystając z https://forum.lvlup.pro/t/tworzenie-szablonow-maszyn-wirtualnych-kvm-w-oparciu-o-openstackowe-obrazy-systemow-proxmox

 1. Konfiguracja Cloud-Init:


  image

 2. Zmiana adresu MAC dla naszej VM-ki:

 3. Działa szefie :tada:
  image
  image
  image

Tworzenie szablonów maszyn wirtualnych KVM w oparciu o Openstackowe obrazy systemów

Poradnik miesiąca: styczeń 2021

7 polubień