Instalacja i konfiguracja serwera oraz klienta NFS na VPS z systemem Debian/Ubuntu

Tagi: #<Tag:0x00007efc9f0e6878> #<Tag:0x00007efc9f0e67b0>

Wstęp

NFS (Network File System) to protokół zdalnego udostępniania systemu plików. Tłumacząc najprościej można uznać że jest to sieciowy dysk, który można wykorzystać do np. kopii zapasowych. Ponieważ NFS został wycofany z oferty lvlup.pro, możemy skorzystać z własnego VPS’a i na nim skonfigurować NFS tak, by mieć dostęp do niego z innych systemów opartych na linuxie.

Aby zrozumieć dalszą część poradnika, wyjaśnię dwa pojęcia:
serwer NFS - serwer który udostępnia zasoby
klient NFS - klient, który “odbiera” zasoby z serwera NFS

Wygląda to mniej więcej w taki sposób, że serwer udostępnia folder xyz który jest widoczny i udostępniony klientowi :slight_smile:

Żeby wytłumaczyć działanie NFS, posłużę się przykładem:

VPS1 = VPS, na którym zainstalowany jest serwer NFS
VPS2 = VPS, na którym zainstalowany jest klient NFS

Na VPS1 znajduje się katalog backup który chcę udostępnić VPS2. W konfiguracji NFS na VPS1 dodaję dostęp katalogowi backup serwerowi VPS2, a na VPS2, gdzie też jest katalog backup, montuję zasoby z serwera NFS znajdującego się na VPS1. Oznacza to, że mogę wgrywać dane z poziomu VPS2 na katalog backup który tak na prawdę znajduje się na VPS1.

Czego będziemy potrzebować

W tym poradniku wykorzystany został VPS z pojemnością dysku twardego 256 GB (spoza oferty lvlup.pro) z systemem Ubuntu oraz VPS KVM FR (lvlup.pro) z systemem Ubuntu.

:warning: Informacja: Jeżeli korzystasz z konta root, nie musisz dodawać sudo do komendy!

VPS, na którym zainstalujemy serwer NFS

Pierw zaczniemy przygotowywać VPS, na którym ma być zainstalowany serwer NFS.

Instalacja wymaganych pakietów

Wykonaj komendę

sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common portmap -y

Utworzenie katalogu, który chcemy udostępnić

Załóżmy, że chcemy utworzyć katalog backup, z którego będziemy chcieli korzystać na innym VPSie. W tym celu korzystamy z poniższej komendy:

sudo mkdir -p /backup

Katalogowi należy ustawić odpowiednie uprawnienia (i należy o tym pamiętać w przypadku gdy utworzymy w nim kolejne katalogi). W tym celu wystarczy użyć polecenia

sudo chmod -R 777 /backup

Konfiguracja serwera NFS

Wykonujemy komendę

sudo nano /etc/exports

Zobaczymy takie okienko:
image
Objaśnię jak korzystać z konfiguracji NFS na moim przykładzie:

/katalog adres1(właściwości) adres2(właściwości)

/katalog - katalog, który chcemy udostępnić
adres1 - adres VPS’a, któremu chcemy udostępnić katalog
adres2 - adres kolejnego VPS’a, któremu chcemy udostępnić katalog (niewymagane)
właściwości - funkcje, które chcemy zastosować

Wyjaśnienie niektórych funkcji:
rw - prawo do odczytu i zapisu
ro - prawo tylko do odczytu

Uznajmy, że VPS, który ma mieć dostęp do katalogu backup ma adres 1.2.3.4, w związku z czym do pliku dopiszemy poniższą konfigurację:

/backup 1.2.3.4(rw)

Całość będzie wyglądać tak:
image
W celu zapisania zmian, korzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl+X, po czym klikamy Y oraz zatwierdzamy Enterem.

Po odpowiedniej konfiguracji wystarczy zrestartować usługę za pomocą polecenia

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

VPS, na którym zainstalujemy klienta NFS

Teraz czas na przygotowanie kolejnego VPS’a, który ma mieć dostęp do wcześniej skonfigurowanego katalogu backup.

Instalacja wymaganych pakietów

Należy skorzystać z polecenia

sudo apt install nfs-common portmap -y

Utworzenie katalogu

Na tym VPSie też należy utworzyć katalog - może znajdować się w innym miejscu i mieć inną nazwę, jednak dla uproszczenia skorzystamy z takiej samej lokalizacji i nazwy, czyli backup znajdujący się w głównym katalogu VPS’a. W tym celu użyjemy komendy

sudo mkdir -p /backup

Zamontowanie zasobów

Teraz wystarczy zamontować zasoby z serwera NFS tak, by znajdowały się w katalogu backup. W tym celu przechodzimy do pliku etc/fstab za pomocą komendy

sudo nano /etc/fstab

I w nowej linii dodajemy odpowiednią konfigurację, przykład:

AdresSerweraNFS:/UdostępnionyKatalog /UtworzonyKatalog nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

Objaśnienie:
AdresSerweraNFS - adres VPS’a, na którym znajduje się serwer NFS
UdostępnionyKatalog - katalog, który został utworzony na VPSie, na którym znajduje się serwer NFS
UtworzonyKatalog - katalog, który został utworzony na VPSie, na którym znajduje się klient NFS

W przypadku tego poradnika załóżmy, że serwer NFS znajduje się na VPSie z adresem 4.3.2.1. Wcześniej utworzyliśmy oba katalogi o nazwie backup, zatem do pliku, w nowej linii należy dodać

4.3.2.1:/backup /backup nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

Teraz pora zapisać plik - korzystamy z kombinacji Ctrl+X, po czym klikamy Y i potwierdzamy Enterem.

Ostatnim krokiem jest zamontowanie tego, co jeszcze nie jest zamontowane za pomocą polecenia

sudo mount -a

Pora sprawdzić czy działa

Wykonujemy komendę

df -h

Powinniśmy uzyskać coś takiego (adres mojego vps’a został zamazany):
image
Jak widać, linijka
image
Świadczy o tym, że zasoby są dostępne i poprawnie zamontowane, więc kopie zapasowe czy inne, niewrażliwe dane możemy wrzucać do katalogu backup :slight_smile:

Poradnik miesiąca: sierpień 2019

14lajków

Bardzo fajny poradnik :slight_smile:

2lajki