Instalacja forum - NodeBB

Cześć!
Przychodzę do was z poradnikiem odnośnie instalacji forum NodeBB na systemie Ubuntu 18.04.

Spis treści

1. Instalacja Node.js
2. Instalacja oraz konfiguracja bazy danych MongoDB
3. Instalacja NodeBB

1. Instalacja Node.js
Akurat ta czynność jest jedną z prostszych jaką musimy wykonać, wystarczy postępować zgodnie z moim wskazówkami :slight_smile:

sudo apt-get update

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs

Teraz sprawdzamy czy wszystko się poprawnie zainstalowało.

node -v

npm -v

Jeśli zwróci nam wersje tak jak w moim przypadku to wszystko jest okej.

2. Instalacja oraz konfiguracja bazy danych MongoDB
Postępujemy zgodnie z poniższymi wytycznymi.

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4

echo “deb [ arch=amd64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb-org/4.0 multiverse” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y mongodb-org

Teraz czas na sprawdzenie czy nasza baza poprawnie się zainstalowała, jeśli zwróci nam wersje to jest okej.

Jeszcze warto sprawdzić czy baza się odpala, jeśli otrzymamy wyniki taki jak ja to idziemy dalej!

sudo systemctl start mongod

sudo systemctl status mongod

Teraz “wchodzimy” do naszej bazy.

mongo

use admin

Jeśli otrzymamy poniższy wyniki to wszystko jest okej, lecimy dalej.

Tworzymy teraz użytkownika administracyjnego.

db.createUser( { user: “admin”, pwd: “haslo”, roles: [ { role: “root”, db: “admin” } ] } )

Zamiast haslo wpisujemy hasło jakie chcemy mieć.
Następnie klikamy ENTER jeśli zwróci wam to co mi to wszystko jest dobrze.

use nodebb

Teraz tworzymy bazę dla naszego forum.

db.createUser( { user: “nodebb”, pwd: “haslo”, roles: [ { role: “readWrite”, db: “nodebb” }, { role: “clusterMonitor”, db: “admin” } ] } )

Zamiast haslo wpisujemy hasło jakie chcemy mieć.
Następnie klikamy ENTER jeśli zwróci wam to co mi to wszystko jest dobrze.

Teraz możemy już opuścić naszą bazę.

quit()

Następnie sprawdzamy czy wszystko na 100% działa.

sudo systemctl restart mongod

mongo -u admin -p haslo --authenticationDatabase=admin

Jeśli wrzuci nas do bazy to jest okej, należy ją opuścić.

quit()

3. Instalacja NodeBB
Postępujemy zgodnie z poniższymi wytycznymi.

sudo apt-get install -y git

git clone -b v1.11.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git nodebb

Teraz przechodzimy do katalogu gdzie znajduje się forum oraz je “odpalamy”.

cd nodebb

./nodebb setup

Forum poprosi o adres pod którym ma działać, w moim przypadku będzie to IP serwera.

Tutaj przepisujemy klucz który znajduje się obok.

Wybieramy bazę danych na mongo - nic nie wpisujemy klikamy ENTER.

Znów klikamy ENTER.

Wpisujemy 127.0.0.1 i klikamy ENTER.

Wpisujemy port 27017 i klikamy ENTER.

Wpisujemy użytkownika nodebb i klikamy ENTER.

Teraz wpisujemy wcześniej ustawione hasło i klikamy ENTER.

Teraz uzupełniamy dane do konta administratora na forum - wszędzie po uzupełnieniu klikamy ENTER.

Teraz odpalamy nasze forum.

./nodebb start

GOTOWE!
Teraz możemy wejść na nasze forum :slight_smile:

http://ip:4567/

4lajki