Ile czasu są przetrzymywane dane z nieopłaconego serwera VPS?


#1

Mam pytanie jeżeli nie opłacze vps a mam termin ważności do dziś to jaki mam czas na opłatę.


#2

Chyba 14 bądź 7 dni o ile się nie mylę. Proszę o poprawę gdybym się mylił :slight_smile:


#3

od 3-7 dni


#4

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
art. 8. W przypadku gdy Usługobiorca nie przedłuży ważności Usługi stanie się ona
nieaktywna. Usługodawca zobowiązuje się przechowywać w swoim systemie
teleinformatycznym dane Usługobiorcy przez okres nie krótszy niż 30 dni. Po tym czasie
przechowywane dane Usługobiorcy mogą zostać usunięte z systemu teleinformatycznego
Usługodawcy.


#5

VPS znika z panelu po 3 dniach nieaktywności, dokładna data jest wysyłana w mailu podczas dezaktywacji serwera.

Dane są trzymane jeszcze przez 30 dni od dezaktywacji i istnieje możliwość ich przywrócenia jeszcze przez ten czas