Gracz powodujący lagi na serwerze minecraft

Witam, wczoraj się spotkałem z graczem który wbija na serwer powodując lagi.
Nie jestem świadomy czy to on ale tylko u niego jest ten problem i na każdym nicku jaki wejdzie są takie lagi.
Na początku wbijał z nick’iem “Leaf” gdzie serwer cały czas miał lagi po czym zmienił mówiąc, że jest opętane więc testował ;VV po jakimś czasie wbijał na inny nick - Nie było lagów póki nie wbijał na serwer. Za każdym razem jak wyjdzie lagi ustępują, a gdy wejdzie znów zaczyna się zabawa. Konsola cały czas wywala taki błąd:

[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH  - git-Paper-103 (MC: 1.15.2) ---
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: The server has not responded for 10 seconds! Creating thread dump
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Paper!):
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 19 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerChunkMap$EntityTracker.updatePlayer(PlayerChunkMap.java:1688)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerChunkMap.movePlayer(PlayerChunkMap.java:1346)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.ChunkProviderServer.movePlayer(ChunkProviderServer.java:811)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1145)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInFlying.a(SourceFile:122)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInFlying.a(SourceFile:8)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$ensureMainThread$0(PlayerConnectionUtils.java:23)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnectionUtils$$Lambda$4326/0x000000084143e040.run(Unknown Source)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.TickTask.run(SourceFile:18)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeTask(IAsyncTaskHandler.java:136)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandlerReentrant.executeTask(SourceFile:23)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeNext(IAsyncTaskHandler.java:109)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.ba(MinecraftServer.java:1038)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.executeNext(MinecraftServer.java:1031)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeAll(IAsyncTaskHandler.java:95)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1172)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		app//net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:934)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		java.base@11.0.6/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH ---
[20:39:52] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------

Pytam tutaj by się upewnić, czy to jednak problem serwera czy gracza, jeśli podałem zbyt mało informacji lub logów na ten temat prosiłbym o napisanie.

Możliwe że wykorzystywał jakiś exploit, zainteresuj się pluginem:
https://www.spigotmc.org/resources/2ls-exploitfixer-professional-server-antiexploit.62842/

2lajki