GMOD opis/konfiguracja pliku server.cfg i mount.cfg

Omówienie server.cfg

Plik server.cfg domyślnie znajduje się w katalogu garrysmod/cfg/server.cfg

Wartości:

1 - Prawda. Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona aktytywowana.

0 - Fałsz. Po ustawieniu danej opcji na tą wartość, zostanie ona wyłączona.

Przykładowy plik serwer.cfg

server.cfg

// Base Configuration
hostname "lvlup"

// Network Configuration
sv_allowdownload 1
sv_allowupload 0
net_maxfilesize 64

// Logging Configuration
log on
sv_logbans 0
sv_logecho 0
sv_logfile 1
sv_log_onefile 0

// Sandbox Configuration
sbox_noclip 0
sbox_godmode 0
sbox_playershurtplayers 1
sbox_maxprops 150
sbox_maxragdolls 6
sbox_maxnpcs 0
sbox_maxballoons 6
sbox_maxeffects 6
sbox_maxdynamite 0
sbox_maxlamps 6
sbox_maxthrusters 6
sbox_maxwheels 6
sbox_maxhoverballs 6
sbox_maxvehicles 0
sbox_maxbuttons 10
sbox_maxemitters 0

// Exec Bans
exec banned_user.cfg
exec banned_ip.cfg

Tłumaczenie opcji

 • hostname “nazwa serwera”

  • Służy do ustawienia nazwy serwera.
 • sv_password “hasło do serwera”

  • Służy do ustawienia hasła, które gracze będą musieli wpisać, aby dołączyć do serwera.
 • rcon_password “hasło do rcona”

  • Służy do ustawienia hasła, które będziesz mógł użyć, aby uzyskać zdalny dostęp do konsoli serwera.
 • sv_allowdownload 0

  • Domyślna wartość: 1
  • 1 - jeśli gracz nie ma jakiegoś pliku to pobierze go z serwera.
  • 0 - jeśli gracz nie ma jakiegoś pliku to nie pobierze go z serwera.
 • net_maxfilesize 64

  • Maksymalny rozmiar pliku, który można pobrać z serwera.
  • Może być maksymalnie ustawione na 64.
  • Jeśli używasz fastdl to nie używaj tego.
 • sv_allowupload 0

  • 1 - gracz może przesyłać pliki na serwer np. spreje.
  • 0 - gracz nie może przesyłać plików na serwer.
 • sv_downloadurl “link do fastdl”

  • Jeśli używasz tego, to wartość sv_allowdownload musi być ustawiona na 0.
 • sv_loadingurl “link do ekranu ładowania”

  • Służy do ustawienia co ma się wyświetlać podczas dołączania na serwer.
 • log on/off

  • on - serwer będzie używał logów.
  • off - serwer nie będzie używał logów.
 • sv_logbans 0

  • 1 - Serwer będzie dodawał bany do logów.
  • 0 - serwer nie będzie dodawał banów do logów.
 • sv_logfile 1

  • 1 - logi będą zapisywane do pliku.
  • 0 - logi nie będą zapisywane do pliku.
 • sv_log_onefile 0

 • 1 - wszystkie logi będą zapisane w jednym pliku.

 • 0 - logi będą zapisywane w wielu plikach.

 • sbox_noclip 0

  • 1 - każdy gracz może latać.
  • 0 - nikt nie może latać.
 • sbox_godmode 0

  • 1 - każdy gracz jest nieśmiertelny.
  • 0 - wszyscy są śmiertelni.
 • sbox_playershurtplayers 1

  • 1 - gracze mogą się ranić nawzajem.
  • 0 - gracze nie mogą się ranić nawzajem.
 • sbox_maxprops 150

  • Maksymalna ilość zrespionych przez gracza rekwizytów.
 • sbox_maxragdolls 10

  • Maksymalna ilość zrespionych przez gracza ciał.
 • sbox_maxnpcs 5

  • Maksymalna ilość zrespionych przez gracza NPC.
 • sbox_maxballoons 6

  • Maksymalna ilość zrespionych przez gracza balonów.
 • sbox_maxeffects 6

  • Maksymalna ilość zrespionych przez gracza efektów.
 • sbox_maxdynamite 0

  • Maksymalna ilość zrespionego przez gracza dynamitu.
 • sbox_maxlamps 6

  • Maksymalna ilość zrespionych przez gracza lamp.
 • sbox_maxthrusters 6

  • Maksymalna ilość silników odrzutowych zrespionych przez gracza.
 • sbox_maxwheels 6

  • Maksymalna ilość kół zrespionych przez gracza.
 • sbox_maxhoverballs 6

  • Maksymalna ilość hoverballów zrespionych przez gracza.
 • sbox_maxvehicles 0

  • Maksymalna ilość pojazdów zrespionych przez gracza.
 • sbox_maxbuttons 10

  • Maksymalna ilość przycisków zrespionych przez gracza.
 • sbox_maxemitters 0

  • Maksymalna ilość emitterów zrespionych przez gracza.

server.cfg

// Base Configuration
hostname "Nazwa serwera"
sv_password "Hasło"
rcon_password "Hasło RCON"

// Network Configuration
sv_loadingurl "link"
sv_downloadurl "link"
sv_allowdownload 1
sv_allowupload 0
net_maxfilesize 64

// Logging Configuration
log on
sv_logbans 0
sv_logecho 0
sv_logfile 1
sv_log_onefile 0

// Sandbox Configuration
sbox_noclip 0
sbox_godmode 0
sbox_playershurtplayers 1
sbox_maxprops 150
sbox_maxragdolls 6
sbox_maxnpcs 0
sbox_maxballoons 6
sbox_maxeffects 6
sbox_maxdynamite 0
sbox_maxlamps 6
sbox_maxthrusters 6
sbox_maxwheels 6
sbox_maxhoverballs 6
sbox_maxvehicles 0
sbox_maxbuttons 10
sbox_maxemitters 0

// Exec Bans
exec banned_user.cfg
exec banned_ip.cfg

Omówienie mount.cfg

Plik mount.cfg domyślnie znajduje się w katalogu garrysmod/cfg/mount.cfg

Za pomocą mount.cfg możesz określić foldery, które gmod przeskanuje i zamontuje.

mount.cfg

"mountcfg"
{
"cstrike"	"tu wstaw ścieżkę do folderu cstrike"
//Jeśli chcesz zamontować tf to odkomentuj linie, usuwając //
//"tf"	"C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Team Fortress 2\tf"
}

UWAGA

Ścieżki systemu Linux nie mogą zawierać wielkich liter
Jeśli korzystasz z systemu Linux, a gry się nie montują, upewnij się, że katalogi nie zawierają wielkich liter.

4lajki

server.cfg można też stworzyć przez stronę Csite.io, łatwiej dla osób które nie znają się na tym.

1lajk